Вівторок, 07.07.2020, 19:45 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Малащук-Вишневська Наталія Володимирівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 198-203

  Малащук-Вишневська Наталія Володимирівна
  кандидат філологічних наук
  Вінницький державний педагогічний університет,

  Катахреза у системі поетики нонсенсу (на матеріалі американської поезії постмодернізму)

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-20-198-203

  [ заватажити pdf (391.49 Kb ]

  С. 198-203

  Аннотация
  У статті проаналізовано віршовані тексти постмодернізму та виявлено, що домінантним стилістичним засобом створення поетики нонсенсу є катахреза. Встановлено, що подібність катахрези до інших тропів впливає на характер лінгвокогнітивних механізмів, а саме на тип мапування, яке здійснюється у її концептуальній структурі.

  Ключові слова: катахреза, метафора, поетика нонсенсу, оксиморон, парадокс, синестезія.

  Список використаної літератури

  1. Бєлєхова Л. І. Словесний образ в американській поезій : лінгвокогнітивний аспект / Л. І. Бєлєхова. – 2-ге вид, доп. і перероб. – Москва : ООО «Звездопад», 2004. – 376 с.
  2. Блэк М. Метафора / М. Блэк // Теория метафоры : пер. с англ., фр., нем. и др. языков / пер. под ред. Н. Д. Арутюновой, М. А. Журинской. – Москва : Прогресс, 1990. – С. 153–172 .
  3. Галич О. А. Теорія літератури : підруч. / О. А. Галич, В. М. Назарець, Є. М. Васильєв. – 2.вид., стеретип. – Київ : Либідь, 2005. – 488 с.
  4. Галеев Б. М. Синестезия – чудо поэтического мышления / Б. М. Галеев // Научный Татарстан. – 1999. – № 3. – С. 19–23.
  5. Лахманн Р. Демонтаж красноречия : Риторическая традиция и понятие поэтического / Р. Лахманн : пер. с нем. Е. Аккерман, Ф. Полякова. – Санкт- Петерург : Академический проект, 2001. – 368 с.
  6. Максимович К. А. «О тропах, или Об оборотах речи». Трактат Георгия Хировоска в Изборнике Святослава 1073 г. : перевод и комментарий / К. А. Максимович // Историко-культурный аспект лексикологического описания русского языка : сб. ст. – Москва : Ин-т рус. яз, 1991. – Ч. 1. – С. 112–127.
  7. Малащук-Вишневська Н. В. Поетика нонсенсу в американських віршованих текстах модернізму і постмодернізму : стилістичний та лінгвокогнітивний аспекти : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Наталія Володимирівна Малащук-Вишневська ; Київський нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2014. – 20 с.
  8. Маріна О. С. Контрастивні тропи й фігури в американській поезії модернізму : лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Олена Сергіївна Маріна ; Київський нац. лінгвіст. ун-т. – Київ, 2004. – 20 с.
  9. Сковородников А. П. О катахрезе / А. П. Сковородников // Русская речь. – 2005. – № 3. – С. 68–74.
  10. Степанов Ю. С. Французская стилистика : в сравнении с русской : учеб. пособ. / Ю. С. Степанов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 2002. – 359 с.
  11. Степанян Л. Л. Синестезия и эмоциональность речи / Л. Л. Степанян // Вестник Московского университета. Серия 9, Филология. – 2004. – № 4. – С. 115–120.
  12. Якутина О. Л. Лингвистическая природа и стилистический потенциал катахрезы : на материале французской поэзии XIX–XXI вв. : дис. … канд. филол. наук : 10.02.05 / Ольга Леонидовна Якутина ; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. – Москва, 2007. – 171 с.
  13. Electronic Poetry Review, Issue 3 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.epoetry.org/issues/issue3/poetry.html
  14. Electronic Poetry Review, Issue 7 [Electronic resource]. – Mode of access : http://www.epoetry.org/isssues/issue7/poetry.htm
  15. Lakoff G. Metaphors We Live By / G. Lakoff, M. Johnson. – Chicago : Chicago University Press, 1981. – 242 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Малащук-Вишневська Н. В. Катахреза у системі поетики нонсенсу (на матеріалі американської поезії постмодернізму) / Н. В. Малащук-Вишневська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 198-203.

  Harvard Referencing Style
  Malashchuk-Vyshnevska, N. 2019. Catachresis in the system of poetics of nonsense (on postmodern american poetry) [ Katakhreza u systemi poetyky nonsensu (na materiali amerykanskoi poezii postmodernizmu)]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 20, s. 198-203.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (10.06.2019)
  Переглядів: 140 | Теги: синестезія, оксиморон, Парадокс, катахреза, поетика нонсенсу, Метафора | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz