Вівторок, 07.07.2020, 19:47 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Малюга Олександр Сергійович, Ажогіна Наталія Віталіївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. –С. 203-210

  Малюга Олександр Сергійович
  кандидат педагогічних наук
  Інститут філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка

  Ажогіна Наталія Віталіївна
  асистент
  Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

  Місце і роль коментаря в комунікативній системі професійно-наукового дискурсу

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-20-203-210

  [ заватажити pdf (404.53 Kb) ]

  С. 203-210

  Аннотация
  У статті зроблено спробу проаналізувати й означити підходи до визначення місця і ролі коментаря як жанру і мовленнєвої форми професійно-наукового дискурсу для його подальшого застосування в системі «наукова інформація – наукове знання».

  Ключові слова: коментар, дискурс, наукова інформація.

  Список використаної літератури

  1. Бацевич Ф. С. Лінгвістична генологія : проблеми і перспективи : моногр. / Ф. С. Бацевич. – Львів : ПАІС, 2005. – 264 с.
  2. Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики : підруч. / Ф. С. Бацевич. – Київ : Академія, 2004. – 344 с.
  3. Конспект лекцій до курсу «Теорія масової інформації» для студентів І курсу денної та заочної форми навчання спеціальності 6.030301 «Журналістика» / уклад. О. В. Юферева. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2015. – 76 с.
  4. Почепцов Г. Г. Теория коммуникации / Г. Г. Почепцов. – 2-е изд. стереотип. – Москва : СмартБук, 2009. – 651 с.
  5. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальний феномен сучасного комунікативного простору (методологічний, прагматико-семантичний і жанрово-лінгвістичний аспекти : на матеріалі політичного різновиду українського масовоінформаційного дискурсу) : дис. ... д-ра філол. наук : спец. 10.01.08 / Катерина Степанівна Серажим ; Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; Ін-т журналістики. – Київ, 2003. – 211 с.
  6. Синиця І. А. Діалогічність у науковому тексті / І. А. Синиця // Мовознавство. – 2004. – № 2–3. – С. 56–64.
  7. Тріщук О. В. Феномен науково-інформаційного дискурсу у сфері соціальних комунікацій : автореф. дис ... д-ра наук із соціальних комунікацій : спец. 27.00.01 / Ольга Володимирівна Тріщук ; Київськ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – 32 с.
  8. Чернявская В. Е. Интерпретация научного текста : учеб. пособ. / В. Е. Чернявская. – 4-е изд. – Москва : Издательство ЛКИ, 2007. – 128 с.
  9. Яхонтова Т. В. Структурно-композиційні особливості сучасної англомовної наукової статті / Т. В. Яхонтова // Мовознавство. – 2009. – № 6. – С. 51–58.
  10. Яхонтова Т. В. Лінгвістична генологія наукових комунікацій : моногр. / Т. В. Яхонтова – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2009. – 420 с.
  11. Яшенкова О. В. Основи теорії мовної комунікації : навч. посіб. / О. В. Яшенкова. – Київ : Академія, 2010. – 309 с.
  12. The Random House Dictionary of the English Language / ed. J. Stein, L. Urdang. – New York : Random House, 1973. – 2058 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Малюга О. С. Місце і роль коментаря в комунікативній системі професійно- наукового дискурсу / О. С. Малюга, Н. В. Ажогіна // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 203-210.

  Harvard Referencing Style
  Maliuha, O. 2019. The place and role of commentary in the communicative system of professional-scientific discourse [Mistse i rol komentaria v komunikatyvnii systemi profesiino-naukovoho dyskursu ]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 20, s. 203-210.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (10.06.2019)
  Переглядів: 187 | Теги: дискурс, коментар, наукова інформація | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz