Вівторок, 07.07.2020, 19:26 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Неврева Марія Миколаївна, Гродська Еліна Борисівна, Сиротенко Тетяна Володимирівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – C. 225-232

  Неврева Марія Миколаївна
  кандидат філологічних наук
  Одеський національний політехнічний університет

  Гродська Еліна Борисівна
  кандидат культурології
  Одеський національний політехнічний університет

  Сиротенко Тетяна Володимирівна
  старший викладач
  Одеський національний політехнічний університет

  Генезис іменних кореневих морфем в англійських текстових корпусах науково-технічного дискурсу

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-20-225-232

  [ заватажити pdf (414.24 Kb) ]

  C. 225-232

  Аннотация
  У даній роботі описуються результати аналізу словотворення, а потім – генетичного (етимологічного) аналізу кореневих іменних морфем (К-морфем). Матеріалом для дослідження служили три текстові корпуси, сформовані на основі наукових статей з американських журналів, пов'язаних зі спеціальностями «Хімічне машинобудування», «Автомобілебудування» та «Електротехніка». Всі вони належать до науково-технічного дискурсу й описують наукові сфери, які не є подібними за тематикою, що дозволяє зробити висновки спільні для текстів усіх технічних спеціальностей (можливо, з деякими допусками). Розмір кожного з текстових корпусів – 200 тис. слововживань. Тому загальний розмір досліджуваного текстового комплексу становить 600 тис. слововживань. Загальний список кореневих морфем містить 4520 різних одиниць, але тільки 1944 одиниці, які функціонують в текстових корпусах як похідні іменники, вважалися корисними для заданої мети. Для отримання статистично вірогідних результатів з 1944 морфем для аналізу було відібрано 685 найбільш частотних кореневих морфем.
  Поряд з лінгвістичними методами для отримання даних про пряму взаємодію між типами кореневого походження (романське, грецьке, споконвічно англійське (германське) були застосовані також статистичні (кількісні) методи, за допомогою яких обчислювалися такі статистичні параметри як: різні кореневі морфеми, продуктивність – використання з різними лексемами, та загальна частота поширеності в текстових корпусах.
  Аналіз показав, що більшість аналізованих коренів належить до романського типу походження, і це спостерігається у всіх текстових корпусах. Їх відсоток становить 65–70 % від усіх К-морфем. Друге місце посідають споконвічні англійські (германські) морфеми – 26–30 %, а грецькі займають останнє місце – лише 3,4–5,4 %. Продуктивність К-морфем дуже низька у всіх видах походження і всіх текстових корпусах: їхня середня продуктивність дорівнює 1,3–1,4 лексеми на один корінь.
  За такими статистичними (кількісними) характеристиками, як загальна кількість морфем і частота поширеності в текстових корпусах, величини, які демонструють кореневі морфеми спеціальності «Автомобілебудування», домінують у списку К-морфем всіх типів походження. Друге місце за даними статистичних значень посідають морфеми спеціальності «Хімічне машинобудування». Морфеми галузі «Електротехніка» не завжди демонструють послідовну статистичну «поведінку» у використанні.
  Етимологічний аналіз показав, що в текстових корпусах зустрічається певна кількість так званих слів-гібридів. Вони містять афікси різного походження, наприклад, коли романські коріння використовуються зі споконвічно англійськими суфіксами або префіксами при утворенні іменників взагалі та зокрема – іменників-термінів.

  Ключові слова: кількісні методи, коренева морфема, лексема, науково- технічний дискурс, походження, слововживання, текстовий корпус, частота.

  Список використаної літератури

  1. Амосова Н. Н. Этимологические основы словарного состава современного английского языка / Н. Н. Амосова. – Mосква : Лабриком, 2010. – 224 с.
  2. Анюшкин Е. С. Субстантивные термины и их экстралингвистическая детерминированность в немецкой терминологии технологии сахаристых веществ : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Евгений Степанович Анюшкин ; Воронежский технологический институт. – Воронеж, 1984. – 20 с.
  3. Жоголев Е. А. Факторы, определяющие аффиксальную сочетаемость существительных в современном английском языке : дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Евгений Александрович Жоголев ; Смоленский гос. ун-т. – Смоленск, 2006. – 147 с.
  4. Каращук П. М. Словообразование английского языка : учебн. пособ. / П. М. Каращук. – Москва : Высшая школа. 1977. – 176 с.
  5. Мартемьянова М. А. Особенности формирования современных научных технических терминологических систем (на примере терминов нанотехнологий) : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Мария Алексеевна Мартемьянова ; Удмуртский гос. ун-т. – Ижевск, 2011. – 22 с.
  6. Миляева Л. И. Структурно-семантическое исследование словообразовательных вариантов существительных в современном английском языке (парадигматический аспект) : дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Людмила Ивановна Миляева. – Пятигорск, 1984. – 176 с.
  7. Мурясов Р. З. Некоторые вопросы словообразовательной структуры слова / Р. З. Мурясов // Вопросы языкознания. – 1974. – № 4. – С. 97–105.
  8. Неврева М. Н. Генезис именных префиксальных морфем в английских текстах научного функционального стиля / М. Н. Неврева, Г. Ф. Дьяченко, Л. Н. Шапа // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. : Романо-германська філологія. Методика викладання іноземних мов. – 2014. – № 1103. – С. 155–159.
  9. Рогачева Н. В. Морфемна структура іменників у текстах різних функціональних стилів (на матеріалі англійської мови) : автореф. дис... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Наталія Вікторівна Рогачова ; Київський держ. лінгвістичний ун-т. – Київ, 2000. – 25 с.
  10. Чукреева Е. И. Ономасиологическое исследование политических терминов и общественно-политической лексики в американском английском языке (на материале выступлений бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт) / Е. И. Чукреева // Лингвокультурология. – 2010. – № 4. – С. 222–224.
  11. Щербакова О. В. Структурно-семантическая и этимологическая характеристика словообразовательного поля существительных-неологизмов в современном английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Оксана Викторовна Щербакова ; Пятигорский гос. лингвист. ун-т. – Пятигорск, 2005. – 20 с.
  12. Leipzig Glossing Rules Conventions for interlinear morpheme-by-morpheme glosses [Electronic resource] / Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. – 11 p. – Mode of access : https://www.eva.mpg.de/lingua/pdf/Glossing-Rules.pdf
  13. Nevreva M. N. Genesis of nominal suffix morphemes in scientific communication texts (on the material of the English sublanguages of Electrical engineering, Chemical and Process engineering, and Motor industry) / M. N. Nevreva, L. E. Tsapenko, M. V. Tsinovaya // Одеський лінгвістичний вісник. – 2014. – Вип. 4. – С. 332–335.
  14. Webster's third new international dictionary of the English language. – Springfield, Mass. : Publisher Merriam Webster, Inc., 2002. – 2662 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Неврева М. М. Генезис іменних кореневих морфем в англійських текстових корпусах науково-технічного дискурсу / М. М. Неврева, Е. Б. Гродська, Т. В. Сиротенко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 225-232.

  Harvard Referencing Style
  Nevreva, M., Grodska, E. and Sirotenko, T. 2019. Genesis of nominal root morphemes in the english text corpora of scientific and technical discourse. Vìsnik Marìupol s kogo ʹ ʹ deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 20, s. 225-232.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (10.06.2019)
  Переглядів: 179 | Теги: текстовий корпус, походження, кількісні методи, науково- технічний дискурс, коренева морфема, частота, слововживання, лексема | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz