Вівторок, 07.07.2020, 19:19 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Почтарук Галина Яківна, Зайцева Ольга Юріївна, Воробйова Катерина Володимирівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 255-262

  Почтарук Галина Яківна
  кандидат філологічний наук
  Одеська державна академія будівництва і архітектури

  Зайцева Ольга Юріївна
  кандидат філологічних наук,
  Одеська державна академія будівництва і архітектури

  Воробйова Катерина Володимирівна
  старший викладач
  Одеський національний політехнічний університет

  Семантичні особливості високочастотного іменника system в англійському текстовому корпусі «акустика та ультразвукова техніка»

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-20-255-262

  [ заватажити pdf (404.8 Kb) ]

  С. 255-262

  Аннотация
  Проблема взаємодії й взаємного впливу одиниць системи мови та мовлення посідає одне з найважливіших місць в лінгвістиці. Ця стаття описує спробу дослідження такого роду взаємодії. Джерелом системи одиниць мови є словник Webster's – найбільш компетентний нормативний пояснювальний словник. У свою чергу джерелом мовних одиниць є корпус технічного тексту «Акустика і ультразвукова техніка», заснований на наукових статтях, що відповідають цій галузі знань. Розмір текстового корпусу – 200 тисяч слововживань. За об'єкт експерименту береться найбільш часто використовуваний в текстах «Акустика і ультразвукова техніка» іменник system. Основна мета полягає в проведенні порівняльного аналізу, щоб з'ясувати, у якій мірі словникові дефініції іменника system впроваджено в технічний текстовий корпус «Акустика і ультразвукова техніка». З метою отримання результатів, які можуть бути коректними для будь-якої (можливо, з деякими винятками) технічної галузі, виконується інший вид порівняння – семантичні характеристики іменника system, що використовуються в текстах «Акустика і ультразвукова техніка», порівнюються з подібними характеристиками, які функціонують у текстах технічної галузі «Автоматизація теплоенергетичних процесів». Хоча обидві галузі належать до технічного дискурсу, їхні наукові тематики абсолютно різні, що дозволяє отримати узагальнені результати.
  Дослідження визначень словникових дефініцій іменника system, закріплених у Webster's, та лексико-семантичних варіантах, що відповідають цим визначенням, використаним у текстових корпусах «Акустика та ультразвукова техніка» та «Автоматизація теплових та енергетичних процесів» показали, що: 1) теза про різке скорочення семантичної структури слів, що відрізняє тексти науково-технічного дискурсу, висунутого багатьма лінгвістами-теоретиками, не підтверджується. Семантична структура слова system віддзеркалюється досить широко, хоча не всі дефініції, які зафіксовані в слові system, повністю висвітлені в досліджуваних текстах; 2) текстові корпуси демонструють явище, коли в наукових статтях цих двох галузей використовуються лексико- семантичні варіанти, які не закріплені в семантичній структурі іменника system і таким чином не існують у словниковій статті. Такий тип лексико- семантичного варіанту є єдиним в текстах «Акустика і ультразвукова техніка», а в «Автоматизації теплових і енергетичних процесів» зустрічаються сім таких випадків; 3) існують ієрархічні розбіжності між словниковими дефініціями та лексико-семантичними варіантами, в яких їхні (дефініцій) поняття реалізуються в текстах. Особливо це можна спостерігати в текстах галузі «Автоматизація теплоенергетичних процесів». Оскільки за результатами порівняльного аналізу залишилися деякі невирішені питання, і з урахуванням статистичної вірогідності результатів точки, подальші дослідження міститимуть третій текстовий корпус, який також тематично відрізняється від технічних галузей «Акустика та ультразвукова техніка» та «Автоматизація теплових і енергетичних процесів».

  Ключові слова: лексико-семантичний варіант, словникова дефініція, частота використання, слововживання, величина, текстовий корпус, науково-технічний дискурс, семантична структура.

  Список використаної літератури

  1. Алексеев П. М. Статистическая лексикография (типология, составление и применение частотных словарей) / П. М. Алексеев. – Ленинград : ЛГПИ, 1975. – 120 с.
  2. Клевцова В. М. Семантическая структура основных лексических единиц со значением «жадность» в современном английском языке [Электронный ресурс] / В. М. Клевцова // Динамика изследвания : матер. за 4-а Международна научна практична конференция. – София : Бял ГРАД-БГ ООД, 2008. – Т. 15 : Филологические науки. – С. 5–8. – Режим доступа : http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Philologia/33575.doc.htm
  3. Лобанова Е. В. Моделирование семантической структуры средств выражения побудительности в английском языке, выражающих «Запрет», в свете когнитивно-онтологического подхода / Е. В. Лобанова // Вестник Челябинского педагогического университет. – 2011. – № 3. – С. 261–270.
  4. Лобанова Е. В. Средства выражения побудительности в английском языке : когнитивно-онтологический подход : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Елена Владимировна Лобанова ; Поволж. гос. соц.-гуманитар. акад. – Самара, 2011. – 23 с.
  5. Логинова Е. Г. Концептуальное соотношение пространства и времени в семантике английских предложных сочетаний : дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Елена Георгиевна Логинова ; Моск. ордена Дружбы народов гос. лингв. ун-т. – Москва, 2004. – 251 c.
  6. Лошакова А. А. Исследование семантической структуры и сочетаемости групп глаголов, выражающих понятие «поддерживать» (на материале современного английского языка) : дис. …. канд.. филол.. наук : спец. 10.02.04 / Алла Алексеевна Лошакова ; Моск. гос. пед. ин-т им. В. И. Ленина. – Москва, 1983. – 231 с.
  7. Мельник С. К. Семантическая структура отглагольного словообразовательного гнезда в современном английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Светлана Константиновна Мельник ; Моск. гос. пед ин-т ин. языков им. М. Тореза. – Москва, 1984. – 21 с.
  8. Песина С. А. Исследование семантической структуры слова на основе прототипической семантики : на материале английских существительных : дис. ... докт. філол. наук : спец. 10.02.04 / Светлана Андреевна Песина ; Российск. гос. пед. ун-т им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург, 2005. – 384 с.
  9. Почтарук Г. Я. Реализации семантической структуры английского существительного system в текстовом корпусе «Aвтоматизация теплоэнергетических процессов» / Г. Я. Почтарук, О. Ю. Зайцева, А. А. Хуторная // Одеський лінгвістичний вісник. – 2017. – Вип. 9 (1). – С. 207– 210.
  10. Тарасова Л. Д. О языковом статусе лексико-семантических вариантов и их соотношение в семантической структуре слова / Л. Д. Тарасова // Семантика слова и предложения в английском языке : межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ им. А. И. Герцена, 1980. – С. 50–63.
  11. Фомичева Е. В. Моделирование семантической структуры императивных предложений в английском языке / Е. В. Фомичева // Вестник Челябинского государственного университета. – 2009. – № 34. – С. 136–140.
  12. Шестопалова Л. С. Соотношение и ранжирование лексических значений в семантической структуре слова в современном английском языке : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Людмила Семеновна Шестопалова ; Ленингр. гос. пед. ин-т им. А. И. Герцена. – Ленинград, 1980. – 23 с.
  13. Webster's Third New International Dictionary. – Springfield, Mass. : Merriam Webster, 2002. – 2662 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Pochtaruk H. Semantic features of the high-frequency noun system in the english text corpus «acoustics and ultrasonic technology» / H. Pochtaruk, O. Zaitseva , K.Vorobiova // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 255-262.

  Harvard Referencing Style
  Pochtaruk, H., Zaitseva, O. and Vorobiova, K. 2019. Semantic features of the highfrequency noun system in the english text corpus «acoustics and ultrasonic technology». Vìsnik Marìupol s kogo ʹ ʹ deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 20, s. 255-262.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (10.06.2019)
  Переглядів: 159 | Теги: величина, науково-технічний дискурс, словникова дефініція, семантична структура, лексико-семантичний варіант, текстовий корпус, частота використання, слововживання | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz