Вівторок, 07.07.2020, 18:12 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Прокопович Лідія Сигізмундівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 263-271

  Прокопович Лідія Сигізмундівна
  кандидат філологічних наук
  Мукачівський державний університет

  Індивідуально-авторські словотвірні одиниці у романі Мирослава Дочинця «Мафтей»

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-20-263-271

  [ заватажити pdf (418.51 Kb) ]

  С. 263-271

  Аннотация
  В статті здійснено аналіз індивідуально-авторських словотвірних одиниць у романі Мирослава Дочинця «Мафтей». Виявлено словотвірні одиниці, досліджено їхні граматичні особливості та лексичні значення. Простежено стилістичні та контекстуальні функції, окреслено місце в системі авторського мовомислення.

  Ключові слова: словотвір, семантичний спосіб словотвору, оказіоналізми, мовно-естетичні знаки національної культури, семантика, словоскладання, (юкстапозиція).

  Список використаної літератури

  1. Вегеш А. Промовистість назв романів Мирослава Дочинця [Електронний ресурс] / А. Вегеш // Науковий вісник Ужгородського університету : Сер. : Філологія. Соціальні комунікації. – 2014. – Вип. 2 (32). – С. 8–12. – Режим доступу : www.visnyk_filolog.uzhnu.edu.ua/uploads/articles/2014/2119_promovistst_nazv_ro maniv_miroslava_dochintsya.pdf
  2. Вокальчук Г. М. Авторський неологізм в українській поезії ХХ ст. (лексикографічний аспект) / Г. М. Вокальчук. – Рівне : Перспектива, 2004. – 524 с.
  3. Вокальчук Г. Словопошуки Миколи Вінграновського / Г. М. Вокальчук // Культура слова. – 2011. – Вип. 75. – С. 20– 27 .
  4. Дочинець М. І. Мафтей. Книга, написана сухим пером / М. І. Дочинець. – Мукачево : Карпатська вежа, 2016. – 352 с.
  5. Єрмоленко С. Етнокультурний і соціальний зміст художньої оповіді Івана Нечуя- Левицького / С. Я. Єрмоленко // Культура слова. – 2013. –Вип. 79. – С. 6–15.
  6. Колесник Г. М. З’являються нові слова у мові / Г. М. Колесник // Тичина П. Квітни, мово наша рідна! / П. Г. Тичина ; упоряд. та комент. Г. М. Колесника. – Київ : Молодь, 1971. – С. 197.
  7. Кушлик О. П. Типологія словотвірних парадигм похідних дієслів в українській мові : дис….докт. філол. наук : спец. 10.02.01 / Оксана Павлівна Кушлик ; НАН України, Ін-т укр. мови. – Київ, 2016. – 507 с.
  8. Микитюк О. Діалектизми як засіб увиразнення текстів Мирослава Дочинця / О. Микитюк // Лінгвостилістичні студії. – 2015. – Вип. 2. – С. 85–90 .
  9. Прокопович Л. С. Семантико-стиілістичні функції фразем у романі Мирослава Дочинця «Мафтей» / Л. С. Прокопович // Вісник Черкаського університету. Серія : Філологічні науки. – 2018. – № 2. – С. 65–72.
  10. Прокопович Л. С. Тенденції та специфіка вияву змін сакральних лексем у романі Мирослава Дочинця «Мафтей» / Л. С. Прокопович // Науковий вісник Ужгородського нац. університету. Сер. : Філологія. – 2018. – Вип. 1 (39). – С. 48–53.
  11. Сюта Г. Лінгвосвіт поезії авторів Нью-Йоркської групи : моногр. / Г. М. Сюта. – Київ : Інститут української мови НАН України : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2010 – 164 с.
  12. Теребус Р. М. Функційне навантаження власних назв у романах Мирослава Дочинця «Криничар» та «Вічник» / Р. М. Теребус // Науковий вісник Дрогобицького державного педагогічного університету ім. І. Франка. Сер. : Філологічні науки (мовознавство). – 2017. – № 8 (2). – С. 110–113 .


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Прокопович Л. С. Індивідуально-авторські словотвірні одиниці у романі Мирослава Дочинця «Мафтей» / Л. С. Прокопович // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 263-271.

  Harvard Referencing Style
  Prokopovych, L. 2019. Individual and author’s nominative units in the novel «маftey» by m. dochynets [ Indyvidualno-avtorski slovotvirni odynytsi u romani myroslava dochyntsia «maftei»]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 20, s. 1263-271.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (10.06.2019)
  Переглядів: 312 | Теги: оказіоналізми, (юкстапозиція), семантичний спосіб словотвору, словотвір, мовно-естетичні знаки національної , семантика, словоскладання | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz