Вівторок, 07.07.2020, 19:01 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Тетеріна Ольга Борисівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 127-141

  Тетеріна Ольга Борисівна
  кандидат філологічних наук
  Інститут філології Київського національного лінгвістичного університету

  Данте і українська література: проблема рецепції крізь «оптику» Ю. Бойка-Блохина – компаративіста

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-20-127-141

  [ заватажити pdf (462.22 Kb) ]

  С. 127-141

  Аннотация
  У статті розглянуто погляди Ю. Бойка-Блохина на рецепцію творчості Данте вітчизняним письменством як складного багатовекторного феномену (функціональність якого виявляється в оригінальній та перекладацькій творчості, а також літературно-критичній діяльності).
  Доведено, що думки й ідеї еміграційного вченого, репрезентуючи вітчизняне письменство як органічну частину європейського культурного простору (що винятково актуально нині з огляду на питання європейського канону), зберігають своє важливе значення не лише для вітчизняної, а й світової компаративістики.

  Ключові слова: літературна рецепція, національна література, міжкультурний контекст, світова класика, вплив, стимул, художній переклад.

  Список використаної літератури

  1. Білецький О. Поема Данте // Білецький О. Зібрання праць у п‘яти томах / О. Білецький. – Київ : Наукова думка, 1966. – Т. 5 : Зарубіжна література. – С. 272–304.
  2. Білокінь С. Замість передмови / С. Білокінь // Бойко Ю. Вибрані праці / Ю. Бойко. – Київ : Медекол, 1992. – С. 3–6.
  3. Блум Г. Західний канон : книги на тлі епох / Г. Блум ; пер. з англ. під заг. ред. Р. Семківа. – Київ : Факт, 2007. – 720 с.
  4. Бовсунівська Т. Поетика Тараса Шевченка. Вибрані статті / Т. Бовсунівська. – Київ : Вид. дім Дмитра Бураго, 2017. – 223 с.
  5. Бойко Ю. До проблеми вивчення історії східнослов‘янських літератур // Бойко Ю. Вибране / Ю. Бойко. – Мюнхен, 1981. – Т. ІІІ. – С. 229–240.
  6. Бойко Ю. На порозі восьмого десятка // Бойко Ю. Вибрані праці / Ю. Бойко. – Київ : Медекол, 1992. – С. 6–10.
  7. Бойко Ю. Творчість Тараса Шевченка на тлі західноєвропейської літератури // Бойко Ю. Вибрані праці / Ю. Бойко. – Київ : Медекол, 1992. – С. 11–73.
  8. Галич О. А. Літературознавство української еміграції та діаспори // Галич О. А. Історія літературознавства : підруч. / О. А. Галич. – Київ : Либідь, 2013. – С. 274–292.
  9. Гром‘як Р. Від редактора // Літературознавча рецепція і компаративістичний дискурс: колект. моногр. / ред. : Р. Т. Гром‘як, І. В. Папуша. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2004. – С. 5–8.
  10. Дзюба І. На трьох континентах : у 3-х кн. / І. Дзюба. – Київ : КЛІО, 2013. – Кн. І. – 807 с.
  11. Домбровський О. Данте в українських перекладах / О. А. Домбровський, Н. Є. Руденко // Іноземна філологія : український науковий збірник. – 1966. – Вип. 6. – С. 119–128.
  12. Дюришин Д. Теория сравнительного изучения литературы / Д. Дюришин. – Москва : Прогресс, 1979. – 320 с.
  13. Касперський Е. Про теорію компаративістики / Е. Касперський // Література. Теорія. Методологія / упор. і наук. ред. Д. Уліцької. – Київ : ВД Києво-Могилянська академія, 2006. – С. 518–540.
  14. Корбич Г. Захід. Польща. Росія в літературно-критичному дискурсі раннього українського модернізму. Вибрані аспекти рецепції / Г. Корбич. – Poznan : Wydawnictwo naukowe, 2010. – 334 с.
  15. Кочур Г. Данте в украинской литературе // Кочур. Г. Лтература та переклад : Дослідження. Рецензії. Літературні портрети. Інтерв‘ю / Г. Кочур; упоряд. А. Кочур, М. Кочур. – Київ : Смолоскип, 2008. – Т. 2. – 560 с.
  16. Лексикон загального та порівняльного літературознавства / кер. проекту А. Волков. – Чернівці : Золоті литаври, 2001. – 634 с.
  17. Літературознавча енциклопедія у 2-х т. / авт.-уклад. Ю. І. Ковалів. – Київ : Академія, 2007. – Т. 1 : А–Л. – 607 с.
  18. Маланюк Є. Передмова / Є. Маланюк // Клен Ю. Твори / Ю. Клен ; за ред. Є. Маланюка. – Торонто : Фундація імені Юрія Клена, 1957. – Т. 2. – С. 9–10.
  19. Наливайко Д. Компаративістика в системі літературознавчих дисциплін // Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури / Д. Наливайко. – Харків : Акта, 2007. – С. 3–42.
  20. Наливайко Д. Стиль поезії Шевченка і його міжнаціональний контекст // Наливайко Д. Компаративістика й історія літератури / Д. Наливайко. – Харків : Акта, 2007. – С. 235–273.
  21. Новикова М. Прообрази : Данте українською // Новикова М. Міфи та місія / М. Новикова. – Київ : Дух і літера, 2005. – С. 48–51.
  22. Пахльовська О. Українсько-італійські зв‘язки ХV–ХХ ст. / О. Пахльовська. – Київ : Наукова думка, 1990. – 214 с.
  23. Стріха М. Данте й Україна / М. Стріха // Здолавши півшляху життя земного … «Божественна комедія» Данте та її українське відлуння / перекл. та упоряд. М. Стріха. – Київ : Факт, 2001. – С. 19–28.
  24. Стріха М. Данте й українська література : Досвід рецепції на тлі «запізнілого націєтворення» / М. Стріха. – Київ : Критика, 2003.– 163 c.
  25. Тетеріна О. Байрон і українська література : проблема впливу в осмисленні Ю. Бойка-Блохина / О. Тереріна / ScienceRise. – 2018. – № 10. – С. 37–42.
  26. Тетеріна О. Ю. Бойко-Блохин : художній переклад у розвитку національної літератури / О. Тетеріна // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2018. – Вип. 19. – С. 153–162.
  27. Тетеріна О. Український романтизм у європейському літературному контексті : погляди Ю. Бойка-Блохина на проблему стилю / О. Тетеріна // Science and Education a New Dimension. – 2019. – VII(55), Issue 189 : Philology. – С. 59–68.
  28. Boyko-Blochyn J. Byrons Einfluß auf die russische, ukrainische und polinische Literatur // Boyko-Blochyn J. Gegen den Storm. Ausgewählte Beiträge zur Geschichte der slavischen Literaturen / J. Boyko-Blochyn. – Heidelberg : Carl Winter Universitatsverlag, 1979. – P. 28–54.
  29. Bojko-Blokhyn Y. Dаnte und die Ukraine / Y. Bojko-Blokhyn // Збірник на пошану проф. Олександра Оглоблина / відпов. ред. В. Омельченко. – Нью-Йорк : Українська Вільна Академія Наук у США, 1977. – С. 137–152.
  30. Glowinski M. Dzielo wobec odbiorcu. Szkice z komunikacij literackij. Prace wybrane. – Krakow : Uniwersitas, 1998. – 495 s.
  31. Scholz F. Laudatio f r Jurij Bojko-Blochyn aus Anlaß seines 80. Geburtstages am 25. März 1989 / F. Scholz. – Heidelberg : Carl Winter – Universitatsverlag, 1998. – P. 7–15.
  32. Тeterina O. «Magnificen edifice of the history of slavic literatures : Y. Boyko-Blokhin‘s «Project» / O. Тeterina // EUREKA : Social and Humanities. – 2018. – № 6. – P. 49–55.
  33. Toudoire-Surlapierre F. Notre besoin de comparaison / F. Toudoire-Surlapierre. – Paris : Orizons, 2013. – 187 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Тетеріна О. Б. Данте і українська література: проблема рецепції крізь «оптику» Ю. Бойка-Блохина – компаративіста / О. Б. Тетеріна // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 20. – С. 127-141.

  Harvard Referencing Style
  Teterina, O. 2019. Dante and ukrainian literature: the problem of reception through the optics of Y. Boyko-Blokhin’s comparative research [Dante i ukrainska literatura: problema retseptsii kriz «optyku» Yu. Boika-Blokhyna – komparatyvista ]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 20, s. 127-141.

  Категорія: Випуск 20 | Додав: Marina (12.06.2019)
  Переглядів: 153 | Теги: стимул, національна література, вплив, міжкультурний контекст, літературна рецепція, світова класика, художній переклад | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz