Вівторок, 07.07.2020, 18:42 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Баранова Світлана Володимирівна, Плетенко Крістіна Павлівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – C. 99-104

  Баранова Світлана Володимирівна
  заступник завідувача кафедри германської філології, кандидат філологічних наук, доцент
  Сумський державний університет
  s.baranova@gf.sumdu.edu.ua

  Плетенко Крістіна Павлівна
  магістрант
  Сумський державний університет
  kri.volfy@gmail.com

  Лінгвістичні проблеми ідентифікації евфемізмів як мовного феномену

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-21-99-104

  [ заватажити pdf (398.77 Kb) ]

  C. 99-104

  Анотація
  У статті проаналізовано дефініційно-класифікаційні тенденції розгляду поняття «евфемізм». Зокрема, увагу зосереджено на структуризації феномену та визначення основних функції вживання даного мовно-лінгвістичного явища. Автор виокремлює причини, які стають на заваді до створення єдиної класифікаційної бази та загалом уніфікованого поняття «евфемізм». Також у статті наводиться обґрунтування приналежності евфемізмів до розряду мовних універсалій. При цьому зазначається зв’язок евфемістичного лексичного запасу з іншими шарами мови і вплив даного зв’язку на проблематику визначення поняття «евфемізм».

  Ключові слова: евфемізм, мовна універсалія, класифікація, дефініція, первинна і вторинна номінація, функціонування, euphemism, linguistic universal, classification, definition, primary and secondary nomination, functioning.

  Список використаної літератури

  1. Гальперин А. И. Очерки по стилистике английского языка [Электронный ресурс] / А. И. Гальперин. – Режим доступа : https://classes.ru/grammar/30.Ocherki_po_stilistike_angliyskogo_yazyka/html/unnamed_20.html. – Дата звернення 04.11.2019.
  2. Заботкина В. И. Новая лексика современного английского языка / В. И. Заботкина. – Москва : Высшая школа, 1989. – 128 с.
  3. Крысин Л. П. Эвфемизмы в современной русской речи / Л. П. Крысин // Русистика. – 1994. – № 1–2. – С. 28–49.
  4. Москвин В. П. Стилистика русского языка. Теоретический курс : учеб. пособ. / В. П. Москвин. – Ростов н/Д. : Феникс, 2006. – 630 с.
  5. Порохницкая Л. В. Языковые контакты как источник эвфемизмов в языковой системе [Электронный ресурс] / Л. В. Порохницкая // Вестник Московского государственного лингвистического университета. – 2010. – Выпуск 24 (603). – С. 111–125. – Режим доступа : https://elibrary.ru/item.asp?id=17111092
  6. Решетарова І. В. Засоби евфемії в масмедійному дискурсі початку ХХІ століття : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.15 / Ірина Володимирівна Решетарова ; Донецький нац. ун-т. – Донецьк, 2010. – 21 с.
  7. Розенталь Д. Э. Справочник по правописанию и стилистике / Д. Э. Розенталь. – Москва : Комплект, 1997. – 384 с.
  8. Шейгал Е. И. Семиотика политического дискурса / Е. И. Шейгал. – Москва : Гнозис, 2004. – 326 с.
  9. Baranova S. Pragmatic and Functional Peculiarities of Euphemisms for Diseases, Death and Dying in the English Mass-Media Discourse [Electronic resource] / S. Baranova, K. Pletenko // Філологічні трактати. – 2018. – Т. 10, № 1. – С. 19–25. – Mode of access : http://tractatus.sumdu.edu.ua/Arhiv/2018-1/4.pdf
  10. Cambridge International Dictionary of English. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 1774 p.
  11. Holder R. W. How Not To Say What You Mean : A Dictionary of Euphemisms / R. W. Holder. – New-York : Oxford University Press, 2002. – 524 p.
  12. Longman Dictionary of Contemporary English. – Harlow : Pearson Longman Publ., 2009. – 1949 p.
  13. New Oxford Thesaurus of English. – New York : Oxford University Press Inc, 2000. – 1087 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Баранова С. В. Лінгвістичні проблеми ідентифікації евфемізмів як мовного феномену / С. В. Баранова, К. П. Плетенко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 99-104.

  Harvard Referencing Style
  Baranova, S. and Pletenko, K. 2019. Linguistic problems of identification of euphemisms as a language phenomenon [Linhvistychni problemy identyfikatsii evfemizmiv yak movnoho fenomenu]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 21, s. 99-104.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (18.02.2020)
  Переглядів: 56 | Теги: functioning, classification, евфемізм, euphemism, Функціонування, дефініція, Класифікація, первинна і вторинна номінація, linguistic universal, Definition, мовна універсалія, primary and secondary nomination | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz