Вівторок, 07.07.2020, 17:34 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Бондаренко Алла Іванівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 104-111

  Бондаренко Алла Іванівна
  професор кафедри мовно-літературної освіти та культури української мови, доктор філологічних наук, доцент
  Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
  alla_bon@ukr.net

  Репрезентація темпорального коду національної лінгвокультури в наївній (донауковій) картині світу

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-21-104-111

  [ заватажити pdf (416.64 Kb) ]

  С. 104-111

  Анотація
  У статті наведено результати реконструкції темпорального фрагмента донаукової картини світу за допомогою семасіологічної процедури польового моделювання, етимологічного, компонентного й синтаксемного аналізу. Дослідження здійснено на основі даних про походження слів темпоральної групи, а також фразеологічних одиниць, що містять слова з центральною семою часу й лексику, яку характеризує темпоральна конотація. Виокремлено такі основні асоціативні вектори, що спрямовують когніцію темпорального, як «час – людина» й «час – довкілля». Наведено відомості, що відбивають наївні уявлення про фізику та психологію часу, закодовані в українських ідіомах. Розглянуто синтаксемні функції в складі фразеологізмів лексики на позначення часу. Простежено аксіологічну специфіку вербальних контекстів – продуцентів часової семантики. Окреслено їхні утилітарну, телеологічну, емотивну та ін. оцінки. Пояснено системні зв’язки темпорального коду лінгвокультури з біоморфним, предметним і соматичним.

  Ключові слова: темпоральний фрагмент наївної (донаукової) картини світу, лінгвокультурний код часу, етимологія, фразеологізми, лексика темпоральної групи, темпоральна конотація, temporal fragment of the naïve (pre-scientific) worldview, linguocultural code of time, etymology, phraseologisms, temporal vocabulary, temporal connotation.

  Список використаної літератури

  1. Авени Э. Империи времени : календари, часы и культуры / Э. Авени ; пер. с англ. Дм. Палец. – Киев : София, 1998. – 384 с.
  2. Бондаренко А. Образна семантика темпоральності українських поетичних текстів ХХ ст. : моногр. / А. Бондаренко. – Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2017. – 390 с.
  3. Бондаренко А. Темпоральність у поетичній мові ХХ ст. : моногр. / А. Бондаренко. – Ніжин : Видавець Лисенко М. М., 2013. – 360 с.
  4. Войтович В. Українська міфологія / Валерій Войтович. – 5-те вид. – Київ : Либідь, 2017. – 664 с.
  5. Етимологічний словник української мови : в 7-ми т. / АН УРСР. редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – Київ : Наук. думка, 1982. – Т. 1 : А–Г. – 632 с.
  6. Етимологічний словник української мови : в 7-ми т. / АН УРСР. редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – Київ : Наук. думка, 1985. – Т. 2 : Д–Копці. – 572 с.
  7. Етимологічний словник української мови : в 7-ми т. / АН УРСР. редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – Київ : Наук. думка, 1989. – Т. 3 : Кора–М. – 552 с.
  8. Етимологічний словник української мови : в 7-ми т. / АН УРСР. редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – Київ : Наук. думка, 2003. – Т. 4 : Н–П. – 656 с.
  9. Калько М. Етноваріант культурного коду часу у дзеркалі поетичного дискурсу шістдесятників : на матеріалі поезії В. Симоненка / М. Калько // Молода нація. – 2006. – № 3 : Українська Гельсінкська Група : 30 років героїзму (1976–2006) : Матеріали конференції. – С. 201–209.
  10. Калько М. «Сьогоднішнє, вчорашнє – незмінний круг…» (репрезентація культурного коду часу в поетичному дискурсі М. Драй-Хмари) / М. Калько // Вісник Черкаського університету. Сер. : Філологічні науки. – 2009. – Вип. 167. – С. 126–132.
  11. Кравець Л. Динаміка метафори в українській поезії ХХ ст. : моногр. / Л. Кравець. – Київ : Академія, 2012. – 416 с.
  12. Лакофф Дж. Метафоры, которыми мы живем / Дж. Лакофф, М. Джонсон. – Москва : Изд-во ЛКИ, 2008. – 256 с.
  13. Селіванова О. Світ свідомості в мові : моногр. / О. Селіванова. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – 488 c.
  14. Фразеологічний словник української мови / уклад. В. М. Білоноженко та ін. – Київ : Наукова думка, 1999. – 984 с.
  15. Цыганенко Г. П. Этимологический словарь русского языка : Более 5000 слов / Г. П. Цыганенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Радянська школа, 1989. – 510 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Бондаренко А. І. Репрезентація темпорального коду національної лінгвокультури в наївній (донауковій) картині світу / А. І. Бондаренко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 104-111.

  Harvard Referencing Style
  Bondarenko, A. 2019. Representation of the temporal code of the national linguistic culture in the naive (pre-scientific) worldview [Reprezentatsiia temporalnoho kodu natsionalnoi linhvokultury v naivnii (donaukovii) kartyni svitu]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 21, s. 104-111.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (18.02.2020)
  Переглядів: 31 | Теги: фразеологізми, темпоральний фрагмент наївної (дона, phraseologisms, темпоральна конотація, лінгвокультурний код часу, лексика темпоральної групи, Етимологія, temporal fragment of the naïve (pre, etymology, linguocultural code of time, temporal vocabulary | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz