Вівторок, 07.07.2020, 18:33 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Цупікова Олена Анатоліївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 206-212

  Цупікова Олена Анатоліївна
  доцент кафедри мовної підготовки, кандидат педагогічних наук, доцент
  Запорізький державний медичний університет
  cpklena@gmail.com

  Рекламний дискурс як один із типів інституційного дискурсу

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-21-206-212

  [ заватажити pdf (403.96 Kb) ]

  С. 206-212

  Анотація
  Стаття присвячена аналізу рекламного дискурсу як одного з типів інституційного дискурсу з позиції лінгвопрагматики; представлено основні ознаки рекламного дискурсу; схарактеризовано особливості рекламного тексту; окреслено специфічні риси рекламної комунікації; систематизовано стратегії впливу на адресата.

  Ключові слова: рекламний дискурс, рекламний текст, рекламна комунікація, стратегія впливу, advertising discourse, advertising text, advertising communication, strategies for influencing

  Список використаної літератури

  1. Бернадская Ю. С. Текст в рекламе : учеб. пособ. / Ю. С. Бернадская. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2008. – 288 с.
  2. Бове К. Л. Современная реклама / К. Л. Бове, У. Ф. Аренс. – Тольятти : ИД «Довгань», 1995. – 704 с.
  3. Ейгер Г. В. Мотивационный потенциал речевых актов / Г. В. Ейгер, И. С. Шевченко // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – 2000. – № 500. – С. 10–17.
  4. Имшинецкая И. Я. Речевые манипулятивные техники в рекламе [Электронный ресурс] / И. Я. Имшенецкая // Лаборатория рекламы, маркетинга и public relations. – 2003. – № 2. – Режим доступа : http://www.advlab.ru/articles/article235.htm
  5. Карасик В. И. О типах дискурса / В. И. Карасик // Языковая личность : институциональный и персональный дискурс : сб. науч. тр. – Волгоград: Перемена, 2000. – С. 5–20.
  6. Кубрякова Е. С. О понятиях дискурса и дискурсивного анализа в современной лингвистике / Е. С. Кубрякова // Дискурс, речь, речевая деятельность: функциональные и структурные аспекты : сб. обзоров РАН ИНИОН. Сер. «Теория и история языкознания». – Москва, 2000. – С. 5–13.
  7. Макєдонова О. Д. Лінгвостилістична організація та прагматичне функціонування англійськомовного рекламного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : спец. 10.02.04 / Ольга Дмитрівна Макєдонова ; Запорізький національний університет. – Запоріжжя, 2017. – 24 с.
  8. Олексюк О. М. Лексико-семантичні домінанти сугестивного дискурсу реклами : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Олеся Миколаївна Олексюк ; Одеський нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2012. – 20 с.
  9. Павлюк Л. Г. Аксіологічні та структурні характеристики дискурсу реклами у мас медіа [Електронний ресурс] // Електронна база інституту журналістики КНУТШ / Л. Г. Павлюк. – Режим доступу : http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=1460
  10. Пихтовникова Л. С. Немецкоязычный рекламный дискурс : прагмастилистический и когнитивный аспекты : моногр. / Л. С. Пихтовникова, В. В. Самарина. – Харьков : ХНУ им. В. Н. Каразина, 2016. – 160 с.
  11. Сорокин Ю. А. Креолизованные тексты и их коммуникативная функция / Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов // Оптимизация речевого воздействия / отв. ред. Р. Г. Котов. – Москва : Наука, 1990. – С. 180–186.
  12. Шевченко И. С. Когнитивно-прагматические исследования дискурса / И. С. Шевченко // Дискурс как когнитивно-коммуникативный феномен : 200-летию Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина посвящается. – Харков, 2005. – С. 105–117.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Цупікова О. А. Рекламний дискурс як один із типів інституційного дискурсу / О. А. Цупікова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 206-212.

  Harvard Referencing Style
  Tsupikova, O. 2019. Advertising discourse as one of institutional discourse types [Reklamnyi dyskurs yak odyn iz typiv instytutsiinoho dyskursu]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 21, s. 206-212.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (14.02.2020)
  Переглядів: 64 | Теги: рекламний дискурс, стратегія впливу, advertising text, advertising communication, рекламний текст, рекламна комунікація, strategies for influencing, advertising discourse | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz