Вівторок, 07.07.2020, 17:41 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Добровольська Оксана Ярославівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 124-130

  Добровольська Оксана Ярославівна
  професор кафедри іноземної філології та перекладу, доктор філологічних, доцент
  Національний транспортний університет
  oxanadobrovolska@ukr.net

  Назви гончарів у середньоанглійській мові: детермінантний аналіз синонімічного ряду

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-21-124-130

  [ заватажити pdf (409.44 Kb) ]

  С. 124-130

  Анотація
  У статті розглянуто внутрішньо-системні характеристики синонімічного ряду назв гончарів як підсистеми лексико-семантичної підгрупи назв ремісників у складі лексико-семантичної групи назв осіб за професією в середньоанглійській мові; проаналізовано етимологічний склад їхніх твірних основ; схарактеризовано їхню функційну диференціацію, здійснено хронологічну стратифікацію їх перших письмових згадок.

  Ключові слова: агентивно-професійна лексика, назви гончарів, середньоанглійська мова, функційна диференціація, хронологічна стратифікація, мовна детермінанта, chronological stratification, functional differentiation, language determinant, Middle English, names of potters, occupational terms

  Список використаної літератури

  1. Ґемблюк І. На пелюстках зірок : поезія Мірчі Лютика в українських перекладах Віталія Колодія / І. Ґемблюк. – Чернівці : Місто, 2009. – 142 с. ;
  2. Лютик М. [Вірші] / М. Лютик // Молодий буковинець. – 1989. – 28 травня. – С. 11.
  3. Лютик М. Зворотні обрії : поезії / М. Лютик ; пер. з рум. В. Колодія. – Чернівці : Букрек, 2018. – 144 с.
  4. Романець О. Душа поезією стала (штрихи до портрета Мірчі Лютика) / О. Романець // Буковинський журнал. – 1999. – Ч. 3–4. – С. 208–212.
  5. Севернюк Т. Зерна добра Мірчі Лютика / Т. Севернюк // Вітчизна. – 2002. – № 9–10. – С. 147–149..
  6. Сковорода Г. Повна академічна збірка творів / Г. Сковорода ; ред. Л. Ушкалов. – Харків-Едмонтон-Торонто : Майдан ; Видавництво Канадського Інституту Українських Студій, 2011. – 1400 с. ;
  7. Тоаке М. (до 75-річчя від дня народження поета і перекладача Мірчі Лютика) / М. Тоаке // Буковинський журнал. – 2014. – № 2. – С. 229–231 ; Випромінювати до згорання // Буковинський журнал. – 2014. – № 2. – С. 229–231.
  8. Тютчев Ф. «О вещая душа моя!..» : Стихотворения. Переводы. Размышления о поэте / Ф. Тютчев. – Москва : Школа-Пресс, 1995. – 496 с.
  9. Шевченко Т. Повне зібрання творів : у 12-ти т. / Т. Шевченко ; ред. М. Жулинський та ін. – Київ : Наук. думка, 2001. – Т. 5 : Щоденник. Автобіографія. Статті. Археологічні нотатки. «Букварь южнорусский». Записи народної творчості. – 496 с..
  10. Шпенглер О. Закат Европы : Очерки морфологии мировой истории / О. Шпенглер. – Москва : Мысль, 1998. – Т. 2 : Всемирно-исторические перспективы. - 606 с. 1. Добровольська О. Я. Агентивно-професійна лексика в історії англійської мови : деривація і таксономія : моногр. / О. Я. Добровольська. – Чернівці : РОДОВІД, 2016. – 624 с.
  2. Добровольська О. Я. Реконструкція розвитку лексико-семантичної системи середньоанглійської мови (на матеріалі агентивно-професійної лексики ХІ-ХV століть) : автореф. дис. … докт. філол. наук : спец. 10.02.04 / Оксана Ярославівна Добровольська ; Київський національний лінгвістичний університет. – Київ, 2018. – 42 с.
  3. Костюченко Ю. П. Історія англійської мови (елементарний курс) : підруч. / Ю. П. Костюченко. – Київ : Радянська школа, 1963. – 426 с.
  4. Мельников Г. П. Системология и языковые аспекты кибернетики / Г. П. Мельников ; под ред. Ю. Г. Косарева. – Москва : Советское радио, 1978. – 366 с.
  5. Мельников Г. П. Системная типология языков : Принципы, методы, модели / Г. П. Мельников. – Москва : Наука, 2003. – 395 с.
  6. Солонович Т. Ф. Развитие тематической группы наименований лиц по профессии в английском языке : дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04 / Татьяна Федоровна Солонович ; Минск. гос. пед ин-т иностр. яз. – Минск, 1986. – 204 с.
  7. Шилова Н. В. Формирование системы производных наименований лиц по профессии в английском языке : Сфера ремесленно-промышленного производства : дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.04. / Наталья Владимировна Шилова ; Дальневост. гос. ун-т. – Владивосток, 2006. – 195 с.
  8. Ярцева В. Н. Развитие национального литературного английского языка / В. Н. Ярцева. – 2 изд., испр. – Москва : Едиториал, 2004. – 288 с.

  Джерела

  1. Middle English Dictionary / ed. Robert E. Lewis, et al. Ann Arbor : University of Michigan Press, 1952–2001. Online edition in Middle English Compendium. Ed. Frances McSparran, et al. Ann Arbor : University of Michigan Library, 2000–2018. <http://quod.lib.umich.edu/m/middle-english-dictionary/>. Accessed 30 October 2019.
  2. Reaney, Percy Hide. A Dictionary of British Surnames. London, Great Britain : Routledge and Kegan Paul, 1966.
  3. The Oxford English Dictionary. John Simpson and Edmund Weiner (Ed). 2nd ed., 20 vol. Oxford, Great Britain, 1989.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Добровольська О. Я. Нові штрихи до біографії Марка Твена у контексті становлення ідіостилю письменника / О. Я. Добровольська // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 124-130.

  Harvard Referencing Style
  Dobrovolska, O. 2019. Middle english names of potters: the determinant analysis of the series of synonyms [Novi shtrykhy do biohrafii Marka Tvena u konteksti stanovlennia idiostyliu pysmennyka]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 21, s. 124-130.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (17.02.2020)
  Переглядів: 56 | Теги: functional differentiation, середньоанглійська мова, Middle English, агентивно-професійна лексика, names of potters, occupational terms, функційна диференціація, мовна детермінанта, хронологічна стратифікація, назви гончарів, language determinant, chronological stratification | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz