Вівторок, 07.07.2020, 18:53 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 20 [39]
Випуск 21 [35]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Щербій Наталія Олегівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 233-241

  Щербій Наталія Олегівна
  кандидат філологічних наук, доцент кафедри слов'янських мов
  ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»
  natasietko@gmail.com

  Міжкатегоріальний статус зворотних віддієслівних іменників у слов’янських мовах

  DOI 10.34079/2226-3055-2019-12-21-233-241

  [ заватажити pdf (423.7 Kb) ]

  С. 233-241

  Анотація
  У статті визначено статус віддієслівних іменників у слов'янському мовознавстві. Описано міжкатегоріальні зв’язки віддієслівних утворень, схарактеризовано їх гібридність. Порівняно специфічні особливості зворотних віддієслівних іменників у слов’янських мовах, зокрема словотвірні, морфологічні та семантичні аспекти. Проаналізовано уживання зворотних віддієслівних іменників у сучасних текстах.

  Ключові слова: віддієслівні іменники, зворотний формант, реципрок, рефлексив, декаузатив, термінатив, verbal nouns, reverse formant, reciprocal, reflexive, decausative, terminative

  Список використаної літератури

  1. Вихованець І. Теоретична морфологія української мови / І. Вихованець, К. Городенська. – Київ : Пульсари, 2004. – 400 с.
  2. Гінзбург М. Видове протиставлення віддієслівних іменників на позначення опредметнених процесів у слов’янських мовах / М. Гінзбург // Українська мова. – 2011. – № 2. – С. 30–43.
  3. Гінзбург М. Мовознавче підґрунтя теорії подавання процесових понять в українській фаховій мові / М. Гінзбург // Українська наукова термінологія. Природничі науки : зб. матер. наук.-практ. конф., м. Київ, 2 листоп. 2012 р. – Ч. 4. – С. 29–39.
  4. Горпинич В. О. Морфологія української мови : підруч. / В. О. Горпинич. – Київ : Академія, 2004. – 335 c.
  5. Пешковский А. Русский синтаксис в научном освещении / А. Пешковский ; вступ. ст. Е. В. Клобукова. – 8-е изд. – Москва. 2001. – 450 с.
  6. Пчелинцева Е. От глагола к имени : аспектуальность в русских, украинских и польских именах действия / Е. Пчелинцева. – Санкт-Петербург : Наука, 2016. – 367 с.
  7. Скоплєв А. Дві іпостасі західнослов’янського дієслівного іменника (на матеріалі чеської мови) / А. О. Скоплєв // Вісник університету імені Альфреда Нобеля. Серія : Філологічні науки. – 2018. – № 1. – С.259–270.
  8. Щербій Н. Граматична сполучуваність виразу się в польській мові в порівнянні з українською мовою (постфікс ся) / Н. О. Щербій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2014. – Вип. 9. – С. 44–48.
  9. Щербій Н. Категорія зворотності в українській і польській мовах / Н. Щербій // Зіставно-типологічні студії : українська мова на тлі споріднених мов : моногр. / за ред. В. І. Кононенка. – Київ ; Івано-Франківськ ; Варшава : Видавництво Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2015. – С. 180–200.
  10. Щербій Н. Рефлексивність і реципрокальність в польській та українській мовах / Н. Щербій // Вісник Прикарпатського університету. Філологія. – 2015–2016. – Вип. 44–45. – C. 135–139.
  11. Щербій Н. Рефлексивні декаузативи в польській та українській мовах / Н. Щербій // Studia Ucrainica Varsoviensia. – 2016. – Т. 4. – С. 273–281.
  12. Doroszewski W. Podstawy gramatyki polskiej / W. Doroszewski. – Wyd. 2. – Warszawa, 1963. – Cz. 1. – 318 s.
  13. Mędak S. Słownik form koniugacyjnych czasowników polskich : Podręczny słownik języka polskiego / S. Mędak. – Kraków. 2004. – 363 c.
  14. Puzynina J. Nazwy czynności we współczesnym języku polskim (słowotwórstwo, semantyka, składnia) / J. Puzynina. – Warszawa : Warszawa Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1969. – 205 s.
  15. Safarewiczowa H. Rzeczowniki «zwrotne» w języku polskim / H. Safarewiczowa // Język Polski. – 1954. – Т. 34, Z. 5. – S. 332–348.
  16. Saloni Z. Czasowniki polskie. Odmiana. Słownik / Z. Saloni. – Warszawa. 2004. – 256 s.
  17. USJP – Uniwersalny słownik języka polskiego / by S. Dubisza. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2004. – Wersja 1.0.
  18. Wieczorek D. Ukrainskij pierfiekt na -no, -to na fonie polskogo pierfiekta / D. Wieczorek. – Wrocław : Wydawnictwo uniwersytetu wrodawskiego, 1994. – 115 s.
  19. WSJP – Wielki słownik języka polskiego / by W. Doroszewski. – Warszawa : Państwowe wydawnictwo naukowe. – 1958–1969. – T. I–X.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Щербій Н. О. Міжкатегоріальний статус зворотних віддієслівних іменників у слов’янських мовах / Н. О. Щербій // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2019. – Вип. 21. – С. 233-241.

  Harvard Referencing Style
  Shcherbii, N. 2019. Intercategorical status of reflexive verbal nouns in slavic languages [Mizhkatehorialnyi status zvorotnykh viddiieslivnykh imennykiv u slovianskykh movakh]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 21, s. 233-241.

  Категорія: Випуск 21 | Додав: Marina (13.02.2020)
  Переглядів: 62 | Теги: reciprocal, зворотний формант, рефлексив, decausative, terminative, реципрок, Reflexive, віддієслівні іменники, декаузатив, reverse formant, термінатив, verbal nouns | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2020

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz