Четвер, 25.04.2024, 14:19 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 22 [38]
Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 22
Випуск 23 [31]
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2020. – Вип. 23. – С. 1-236.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 23
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Герман Людмила Володимирівна, Шастало Віра Олександрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.

  Герман Людмила Володимирівна
  завідувач кафедри мовних дисциплін, кандидат філолологічних наук, доцент
  Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва
  [email protected]

  Шастало Віра Олександрівна
  доцент кафедри методики та практики викладання іноземної мови, кандидат філолологічних наук
  Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна
  [email protected]

  Формування мовного ландшафту міста: соціолінгвістичний аспект

  DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-22-131-138

  [ заватажити pdf (569.33 Kb) ]

  С. 131-138

  Анотація
  У статті розглянуто проблему становлення мовного ландшафту м. Крайстчерч (Нова Зеландія) на матеріалі назв лінійних об’єктів з урахуванням процесу рінеймінгу від заснування міста до сьогодення. Визначено основні періоди формування годоніміки міста, зумовлені екстралінгвальними факторами. Досліджено джерельну базу механізмів творення. Визначені тематичні групи годонімів на основі мотиваційних ознак. Проаналізовані структурно-семантичні особливості годонімів та способи їх творення.

  Ключові слова: мовний ландшафт, годонім, місто Крайстчерч, рінеймінг, тематичні групи, джерела та способи творення, структура годонімів, language landscape, hodonym, Christchurch city, renaming, thematic groups, sources and ways of formation, hodonym structure

  Список використаної літератури

  1. Белей Л. Соціолінгвістичне визначення терміну «мовний ландшафт» / Л. Белей // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Філологія. Соціальні комунікації. – 2010. – Вип. 23. – С. 36–40.
  2. Герман Л. В. Особливості формування урбаноніміки Нової Зеландії (на матеріалі годонімів Окленда) / Л. В. Герман, В. О. Шастало // Мова і культура. – 2019. – Вип. 22, Ч. 2. – С. 112–117.
  3. Козеренко П. Структура названий объектов внутригородской топонимики (на примере названий предприятий общественного питания в Польше и России) / П. Козеренко // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 2 : Языкознание. – 2007. – № 6. – С. 85–94.
  4. Мацюк Г. Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле і сьогодення / Г. Мацюк // Мова і суспільство. – 2017. – Вип. 8. – С. 71–82.
  5. Питина С. А. Урбанонимы в англоязычном художественном и кинодискурсе / С. А. Питина, Г. В. Урванцев // Филологические заментки. – 2017. – Вып. 15, № 2. – С. 136–142.
  6. Титаренко А. А. Урбанонімія Кривого Рогу : структура, семантика, функціонування : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Анастасія Андріївна Титаренко ; Дніпропетровський національний університет ім. О. Гочара. – Дніпропетровськ, 2015. – 20 с.
  7. Федорова Л. Языковой ландшафт : город и толпа / Л. Федорова // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия : История. Филология. – 2014. – Т. 13. – Вып.6. – С. 70–79.
  8. Янчишина Я. Лексико-семантична та структурно-словотвірні особливості урбанонімії м. Хмельницький / Я. В. Янчишина // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. – 2013. – Вип. 6 (2). – С. 281–287.
  9. Яцків Р. До питання про урбаноніми Дрогобича [Електронний ресурс] / Р. Яцків // Рідне слово в етнокультурному вимірі. – 2013. – С. 293–297. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/rsev_2013_2013_40
  10. Bever O. Linguistic Landscapes of Post-Soviet Ukraine : Multilingualism and Language Policy in Outdoor Media and Advertising [Electronic resource] : Dissertation Ph. D. / O. Bever ; University of Arizona, Graduate College. – Arizona, 2010. – 235 p. – Mode of access : https://repository.arizona.edu/handle/10150/194464
  11. Christchurch street and place names [Electronic resource] // Christchurch City Libraries. – Mode of access : https://my.christchurchcitylibraries.com/christchurch-place-names/
  12. Edelman L. Linguistic Landscape in the Netherlands : a Study of Multilinguism in Amsterdam and Friesland / L. Edelman. – Utrecht : LOT, 2010. – 156 p.
  13. Landry R. Linguistic Landscape and ethnolinguistic vitality:an empirical study / R. Landry, R. Y. Bourhis // Journal of Language and Social Psyhology. – 1997. – Vol. 16, Issue 1. – Р. 23−49.
  14. Pavlenko А. Linguistics Landscape of Kyiv, Ukraine : a Diachronic Study / А. Pavlenko // Linguistic Landscape in the City / ed. by E. Shohamy, E. Ben-Rafael, M. Barni. – Bristol, Buffalo, Toronto : Multilingual Matters, 2010. – Р. 133−150.
  15. Linguistics landscape as symbolic construction of the public space : The case of Israel / E. Ben-Rafael, E. Shohamy, M. H. Amara, N. Trumpler-Hecht // Intarnational Jounal of Multilingualism. – 2006. – Vol. 3, Issue 1. – P. 7−30.
  16. Stuff [[Electronic resource] : news site. – Mode of access : www.stuff.co.nz


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Герман Л. В. Формування мовного ландшафту міста: соціолінгвістичний аспект / Л. В. Герман, В. О. Шастало // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 131-138.

  Harvard Referencing Style
  Herman, L. and Shastalo, V. 2020. Forming language landscape of the city: sociolinguistic aspect [Formuvannia movnoho landshaftu mista: sotsiolinhvistychnyi aspekt]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ. 22, s. 131-138.

  Категорія: Випуск 22 | Додав: Marina (09.10.2020)
  Переглядів: 359 | Теги: language landscape, мовний ландшафт, джерела та способи творення, рінеймінг, sources and ways of formation, Christchurch city, hodonym structure, hodonym, тематичні групи, Renaming, структура годонімів, thematic groups, місто Крайстчерч, годонім | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz