Понеділок, 22.07.2024, 05:00 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 22 [38]
Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 22
Випуск 23 [31]
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2020. – Вип. 23. – С. 1-236.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 23
Вхід на сайт
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Новікова Ольга Олександрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.

  Новікова Ольга Олександрівна
  доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, кандидат філологічних наук
  Донецького юридичного інституту МВС України (м. Кривий Ріг)
  [email protected]

  Вставлені конструкції в сучасній українській мові: структурні й функційні вияви

  DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-22-220-228

  [ заватажити pdf (576.08 Kb) ]

  С. 220-228

  Анотація
  У статті досліджено актуальні проблеми, пов’язані зі становленням категорії вставленості. Проаналізовано історію розвитку вчення про вставлені компоненти в сучасній лінгвістиці, розглянуто структурну організацію речень із зазначеними синтаксичними компонентами; схарактеризовано семантику вставлених конструкцій, їхній комунікативний і текстовий потенціал.

  Ключові слова: категорія вставленості, вставлені слова, вставлені словосполучення, вставлені речення, синтаксична одиниця, category of parenthetically, parenthetical words, parenthetical word combinations, parenthetical sentences, syntactic unit

  Список використаної літератури

  1. Баранник Д. Два рівні граматичної структури речення / Д. Баранник // Мовознавство. – 1993. – № 6. – С. 13–19.
  2. Виноградов В. Русский язык : Грамматическое учение о слове : учеб. пособ. / В. Виноградов. – 2-е изд. – Москва : Высшая школа, 1972. – 601 с.
  3. Глушакова С. К вопросу о функционировании вводных и вставных конструкций в русских научных текстах XVIII ‒ XX вв. / С. Глушакова // Проблемы функционирования языка и специфики речевых разновидностей : межвуз. сб. науч. тр. – Пермь : ПГУ, 1985. – С. 154–162.
  4. Житар І. Семантичні різновиди вставлених речень (на матеріалі наукового й публіцистичного стилів української мови) / І. Житар // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 10 : Проблеми граматики і лексикології української мови. – 2011. – Вип. 7. – С. 170–175.
  5. Жученко Д. Інтонаційні особливості вставлених конструкцій в залежності від їх синтаксичної структури / Д. Жученко // Мовознавчі студії : зб. – Київ : Наук. думка, 1976. – С. 85–90.
  6. Загнітко А. Теоретична граматика сучасної української мови. Морфологія. Синтаксис / А. Загнітко. – Донецьк : ВКФ «БАО», 2011. – 992 с.
  7. Кадомцева Л. О. Українська мова : Синтаксис простого речення : навч. посіб. / Л. О. Кадомцева. – Київ : Вища школа, 1985. – 127 с.
  8. Каранська М. Синтаксис сучасної української літературної мови : навч. посібник / М. Каранська. – Київ : НМКВО, 1992. – 396 с.
  9. Кулик Б. Курс сучасної української літературної мови : підруч. у 2-х ч. / Б. Кулик. – Київ : Рад. шк., 1961. – Ч. 2 : Синтаксис. – 284 с.
  10. Мамалига А. Рівні текстового виокремлення вставних і вставлених конструкцій (на матеріалі газет) / А. Мамалига // Вісник Київського унівверситету ім. Т. Шевченка. Серія : Журналістика. – 1997. – Вип. 4. – С. 239–248.
  11. Мойсієнко А. Сучасна українська мова. Синтаксис простого ускладненого речення : навч. посіб. / А. Мойсієнко. – Київ : Видавничий дім «Персонал», 2009. – 208 с.
  12. Олейник З. П. Вводные и вставочные компоненты в структуре высказывания и текста : дис... канд. филол. наук ; спец. 10.02.15 / Зинаида Павловна Олейник ; Донецкий национальный университет. – Донецк, 2002. – 340 с.
  13. Правила русской орфографии и пунктуации. Полный академический справочник / Н. С. Валгина и др. ; под ред. В. В. Лопатина. – Москва : АСТ-Пресс, 2010. – 431 с.
  14. Прияткина А. Русский язык : Синтаксис осложненного предложения / А. Ф. Прияткина. – Москва : Высш. шк., 1990. – 175 с.
  15. Розенталь Д. Э. Словарь-справочник лингвистических терминов : пособие для учителей / Д. Э. Розенталь, М. А. Теленкова. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Просвещение, 1976. – 543 с.
  16. Сучасна українська літературна мова : Синтаксис / за заг. ред. І. К. Білодіда. – Київ : Наук. думка, 1972. – 511 с.
  17. Тихомиров В. Разграничение вводных и вставных конструкций в современном русском язык / В. Тихомиров // Русский язык в школе. – 1963. – № 6. – С. 100–102.
  18. Сучасна українська літературна мова : підруч. / за ред. А. Медушевського. – Київ : Вища школа, 1975. – 398 с.
  19. Шапиро А. Рецензия на работу С. И. Абакумова «Методика пунктуации» / А. Шапиро // Русский язык в школе. – 1948. – № 3. – С. 62–65.
  20. Шаймиев В. Роль вставных предикативных единиц в семантической организации текста / В. Шаймиев // Функционирование синтаксических категорий в тексте : межвуз. сб. науч. тр. – Ленинград : ЛГПИ, 1981. – С. 81–88.
  21. Шахматов А. Синтаксис русского языка / А. Шахматов. – 2-е изд. – Ленинград : Учпедгиз, Ленингр. отд-ние, 1941. – 620 с.
  22. Шульжук К. Синтаксис української мови : підруч. / К. Шульжук. Київ : Академія, 2004. – 408 с.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Новікова О. О. Вставлені конструкції в сучасній українській мові: структурні й функційні вияви / О. О. Новікова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 220-228.

  Harvard Referencing Style
  Novikova, O. 2020. Parenthetical constructions in Ukrainian linguistics: structural and functional features [Vstavleni konstruktsii v suchasnii ukrainskii movi: strukturni y funktsiini vyiavy]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ. 22, s. 220-228.

  Категорія: Випуск 22 | Додав: Marina (06.10.2020)
  Переглядів: 351 | Теги: вставлені речення, вставлені словосполучення, синтаксична одиниця, parenthetical words, вставлені слова, syntactic unit, parenthetical sentences, категорія вставленості, parenthetical word combinations, category of parenthetically | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz