Понеділок, 22.07.2024, 04:00 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 22 [38]
Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 22
Випуск 23 [31]
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2020. – Вип. 23. – С. 1-236.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 23
Вхід на сайт
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Станко Дарина Василівна, Чендей Наталія Василівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.

  Станко Дарина Василівна
  доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент
  Ужгородський національний університет
  [email protected]

  Чендей Наталія Василівна
  доцент кафедри англійської філології, кандидат філологічних наук, доцент
  Ужгородський національний університет
  [email protected]

  Сміх / laughter у сучасних англійських та українських політичних текстах

  DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-22-236-243

  [ заватажити pdf (573.62 Kb) ]

  С. 236-243

  Анотація
  У статті розглядаються семантичні особливості репрезентації абстрактно-емоційного концепту «сміх/laughter» у з позицій його ядерно-периферійної структури у сучасних англійських та українських політичних текстах. Концепт визначається як складне культурно марковане ментально-афективне утворення, яке має поняттєвий, образний та ціннісний зміст й актуалізується в словниках і політичних текстах різнорідними лінгвальними засобами.

  Ключові слова: концепт, конотація, смисл, лексема, асоціація, вербалізація, concept, connotation, meaning, tokens, association, verbalization

  Список використаної літератури

  1. Белгарокова М. Р. Лингвоконцепты эмоций в современном русском, французском и кабардино-черкесском языках : дис. ... канд. филол. наук : спец. 10.02.20 / Марианна Руслановна Белгарокова ; Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Дагестанский государственный педагогический университет». – Махачкала, 2017. – 263 с.
  2. Бутченко М. Корреспондент : Вони сміялися за батьківщину. Політична сатира в Україні набула надзвичайної популярності [Електронний ресурс] / М. Бутченко // Кореспондент. – 2013. – № 3. – Режим доступу : https://ua.korrespondent.net/journal/1488551-korrespondent-voni-smiyalisya-za-batkivshchinu-politichna-satira-v-ukrayini-nabula-nadzvichajnoyi-populyarn
  3. Данилюк І. В. Концепт «сміх» як одна з ключових лінгво-когнітивних структурних одиниць у текстах української прози, драми та поезії початку ХХІ століття [Електронний ресурс] / І. В. Данилюк // Прикарпатський вісник НТШ. Слово. – 2015. – № 2. – С. 94–104. – Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pvntsh_sl_2015_2_10
  4. Докса : зб. наук. пр. з філос. та філол. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Одес. гуманіт. традиція. – Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2018. – Вип. 2 (30) : Про сакральне–2. – 218 с.
  5. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови [Електронний ресурс] : близько 20 000 синонім. рядів / С. Караванський. – 4-те вид., опрац. і значно допов. – Львів : БаК, 2012. – 523 c. – Режим доступу : http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0001498
  6. Кімакович І. І. Сміховий дискурс фольклорної та наукової типів свідомості у культуральному ландшафті постмодерну / І. І. Кімакович // Актуальні проблеми слов’янської філології : матеріалів ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції, 20–21 листопада 2015 р. – Запоріжжя : ЗНУ, 2015. – С. 38–44.
  7. Кононенко В. І. Концепти українського дискурсу / В. І. Кононенко. – Київ-Івано-Франківськ : Плай, 2004. – 248 с.
  8. Красавский Н. А. Эмоциональные концепты в немецкой и русской лингвокультурах : моногр. / Н. А. Красавский. – Волгоград : Перемена, 2001. – 494 с.
  9. Краснобаєва-Чорна Ж. В. Концепт ЖИТТЯ в українській фраземіці : автореф. дис. … канд. філол. наук : спец. 10.02.01 / Жанна Володимирівна Краснобаєва-Чорна ; Дніпропетровський національний ун-т. – Дніпропетровськ, 2008. – 20 с.
  10. Селіванова О. О. Світ свідомості в мові. Мир сознания в языке / О. О. Селіванова. – Черкаси : Ю. Чабаненко, 2012. – 488 с.
  11. Сміх // Словник української мови : в 11-ти т. [Електронний ресурс] / за ред. І. К. Білодіда // Словник : портал української мови та культури. – Режим доступу : https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%81%D0%BC%D1%96%D1%85
  12. Шаховский В. И. Лингвистическая теория эмоций : монография / В. И. Шаховский. – Москва : Гнозис, 2008. – 416 с.
  13. Laughter [Electronic resource] // Merriam-Webster Thesaurus. – Mode of access : https://www.merriam-webster.com/thesaurus/laughter. Accessed 30 Apr. 2020.
  14. Caluianu D. Aspects of Emotion Predicates in Japanese : Doctoral dissertation. – Tsukuba : University of Tsukuba, 2002. – 107 p.
  15. Gray W. Emotional – Cognitive Structuring : A New Theory of Mind / W. Gray // FORUM for Correspondence and Contact. 1973. – № 5. – P. 1–6.
  16. Koestler A. Humour [Electronic resource] / A. Koestler // Encyclopædia Britannica. – Mode of access : https://www.britannica.com/topic/humor/Laughter-and-emotion
  17. Li-Chi Lee Chen Laughter, Smiling and Their Pragmatic / Interpersonal Functions : An Interactional Linguistic Account / Li-Chi Lee Chen // Concentric : Studies in Linguistics. – 2016. – Vol. 42, № 2. – P. 135–168. – Mode of access : http://www.concentric-linguistics.url.tw/upload/articlesfs43161209055611819.pdf
  18. Wierzbicka A. Emotions across Language. Diversity and universals / A. Wierzbicka. – Cambridge : Cambridge University Press, 1999. – 360 р.
  19. Wortschatz-Portal der Universität Leipzig. Available at : [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://wortschatz.uni-leipzig.de/en


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Станко Д. В. Сміх / laughter у сучасних англійських та українських політичних текстах / Д. В. Станко, Н. В. Чендей // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 236-243.

  Harvard Referencing Style
  Stanko, D. and Chendey, N. 2020. Laughter in modern English and Ukrainian political texts [Smikh / laughter u suchasnykh anhliiskykh ta ukrainskykh politychnykh tekstakh]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ. 22, s. 236-243.

  Категорія: Випуск 22 | Додав: Marina (06.10.2020)
  Переглядів: 364 | Теги: смисл, concept, Концепт, вербалізація, Meaning, verbalization, tokens, конотація, лексема, Association, Асоціація, Connotation | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz