Понеділок, 22.07.2024, 04:07 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 22 [38]
Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 22
Випуск 23 [31]
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2020. – Вип. 23. – С. 1-236.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 23
Вхід на сайт
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Сухомлин Валентина Вікторівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.

  Сухомлин Валентина Вікторівна
  доцент кафедри іноземної філології і перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
  Київський національний торговельно-економічний університет
  [email protected]

  Сталі словосполучення з дієслівним компонентом як виразники суб’єктивної модальності у німецькій публіцистиці: прагматичний аспект

  DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-22-244-250

  [ заватажити pdf (565.04 Kb) ]

  С. 244-250

  Анотація
  У статті досліджено сталі словосполучення з дієслівним компонентом, які виступають одиницями вираження суб’єктивної модальності. Матеріалом для дослідження послугували німецькі онлайн статті політичної, соціальної та спортивної тематики. Проаналізовано прагматичний аспект сталих словосполучень з дієслівним компонентом, у результаті якого названа основна функція цієї лексико-семантичної одиниці у статті як одному із жанрів публіцистичного стилю.

  Ключові слова: суб’єктивна модальність, стале словосполучення з дієслівним компонентом, сила образного мислення, наочність, образність, фразеологічна єдність, фразеологічна сполука, модальний маркер, subjective modality, stable word-combination with verbal component, force of imaginative thinking, visibility, imagery, phraseological unity, phraseological combinations, modal marker

  Список використаної літератури

  1. Огуй О. Д. Лексикологія німецької мови : навч. посіб. / О. Д. Огуй. – Вінниця : Нова книга, 2003. – 416 с.
  2. Наер Н. М. Стилистика немецкого языка : учеб. пособ. / Н. М. Наер. – Москва : Высш. шк., 2006. – 271 с.
  3. Философский энциклопедический словарь / гл. ред. Л. Ф. Ильичев и др. – Москва : Сов. энциклопедия, 1983. – 839 c.
  4. Burger H. Phraseologie. Eine Einführung am Beispiele des Deutschen / H. Burger. – Berlin : E. Schmidt. 1988. – 224 p.
  5. Deutsches Wörterbuch / Wahrig-Burfeind, R. (Hrsg.). – Gütersloh : Berlelsmann-Lexikon-Verlag, 1996.
  6. Duden Deutsches Universalwörterbuch / hrsg. und bearb. vom Wissenschaftlichen Rat und den Mitarbeitern der Dudenredaktion. – 3. völlig neu bearb. und erw. Aufl. – Mannheim ; Leipzig ; Wien ; Zürich : Dudenverl, 2002.
  7. DWB – Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.dwds.de/d/wb-1dwb
  8. Kluge F. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. – 21 Auflage. – Berlin und New York : Walter de Gruyter, 1975. – 915 p.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Сухомлин В. В. Сталі словосполучення з дієслівним компонентом як виразники суб’єктивної модальності у німецькій публіцистиці: прагматичний аспект / В. В. Сухомлин // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 244-250.

  Harvard Referencing Style
  Sukhomlyn, V. 2020. Stable word-combinations with a verbal component as the expressive means of subjective modality in german publicistic writing: the pragmatic aspect [Stali slovospoluchennia z diieslivnym komponentom yak vyraznyky subiektyvnoi modalnosti u nimetskii publitsystytsi: prahmatychnyi aspekt]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ. 22, s. 244-250.

  Категорія: Випуск 22 | Додав: Marina (06.10.2020)
  Переглядів: 365 | Теги: образність, subjective modality, модальний маркер, stable word-combination with verbal, фразеологічна єдність, Visibility, наочність, стале словосполучення з дієслівним , суб’єктивна модальність, фразеологічна сполука, сила образного мислення, force of imaginative thinking | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz