Четвер, 25.04.2024, 13:18 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 22 [38]
Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 22
Випуск 23 [31]
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2020. – Вип. 23. – С. 1-236.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 23
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Заблоцький Юрій Валерійович
  Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 1-273.

  Заблоцький Юрій Валерійович
  викладач кафедри англійської філології
  Національний університет «Острозька академія»
  [email protected]

  Синонімія економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов кандидатів у президенти США Х. Клінтон та Д. Трампа)

  DOI 10.34079/2226-3055-2020-13-22-157-164

  [ заватажити pdf (570.69 Kb) ]

  С. 157-164

  Анотація
  У статті досліджено використання англійських економічних термінів-синонімів у межах політичного дискурсу, представленого передвиборчими промовами кандидатів на пост президента США 2016 року. Проведений аналіз демонструє, що економічна синоніміє є подібною до загальномовної синонімії й здебільшого виконує ту саму комунікативну функцію. Проте, в окремих випадках використання економічних термінів-синонімів обумовлено системними особливостями політичного дискурсу та комунікативними намірами мовця.

  Ключові слова:термін, термінологія, синонім, політичний дискурс, комунікативна ситуація, term, terminology, synonym, political discourse, communicative situation

  Список використаної літератури

  1. Головин Б. Н. Лингвистические основы учения о терминах / Б. Н. Головин, Р. Ю. Кобрин. – Москва : Высшая школа, 1987. – 103 с.
  2. Заніздра Н. О. Явище синонімії в українській термінології / Н. О. Заніздра // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету імені Михайла Остроградського. – 2008. – Вип. 2 (49), Ч. 2. – С. 7–10.
  3. Кемінь У. В. Синонімія як явище в сучасній економічній термінології / У. В. Кемінь, Л. М. Сивак // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Філологія. – 2015. – Вип. 14. – С. 98–100.
  4. Коваль А. П. Синоніміка в термінології / А. П. Коваль // Дослідження з лексикології й лексикографії : міжвід. зб. / редкол. Л. С. Паламарчук. – Київ : Наук. думка, 1965. – С. 157–169.
  5. Коновалова Е. А. Деривационный потенциал и парадигматические отношения современной русской экономической терминологии : автореф. дис. … канд. филол. наук : спец. 10.02.01 / Елена Анатольевна Коновалова ; Симферопольский гос. ун-т. – Москва, 1998. – 17 с.
  6. Лейчик В. М. Термины-синонимы, дублеты, эквиваленты, варианты / В. М. Лейчик // Актуальные проблемы лексикологии и словообразования / отв. ред. К. А. Тимофеев. – Новосибирск : Изд-во Новосибирского ун-та, 1973. – Вып. 2. – С. 103–107.
  7. Лотте Д. С. Основы построения научно-технической терминологии : вопросы теории и методики / Д. С. Лотте. – Москва : Изд-во АН СССР, 1961. – 158 с.
  8. Панько Т. І. Українське термінознавство / Т. І. Панько, І. М. Кочан, Г. П. Мацюк. – Львів, 1994. – 216 с.
  9. Розводовська О. В. Явище синонімії в термінології бізнесу / О. В. Розводовська // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – 2011. – Вип. 20. – С. 259–267.
  10. Серажим К. С. Дискурс як соціолінгвальне явище : методологія, архітектоніка, варіативність [На матеріалах сучасної газетної публіцистики] / К. С. Серажим ; за ред. В. Різуна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2002. – 392 с.
  11. Суперанская А. В. Общая терминология : Вопросы теории / А. В. Суперанская, Н. В. Подольская, Н. В. Васильева. – 2-е изд., стереотип. – Москва : УРСС, 2003. – 243 с.
  12. Татаринов В. А. Теория терминоведения : в 3-х т. / В. А. Татаринов. – Москва : Московский лицей, 1996. – Т. 1 : Теория термина : история и современное состояние. – 311 с.
  13. Ткачева Л. Б. Основные закономерности английской терминологии / Л. Б. Ткачева. – Томск ; Омск : Изд-во Том. ун-та, 1987. – 198 с.
  14. Business English Dictionary. – Letterpart, U.K. : Pearson Education Limited, 2007. – 595 p.
  15. Campbell J. E. Evaluating U.S. Presidential Election Forecasts and Forecasting Equations / J. E. Campbell // International Journal of Forecasting. – 2008. – Vol. 24, Issue 2. – P. 259–271.
  16. Clinton H. Remarks at a Campaign Event in Mason City, Iowa [Electronic resource] / H. Clinton // The American Presidency Project. – 2015. – May 18. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/312778
  17. Clinton H. Remarks at a Roundtable with Young Nevada Residents in Las Vegas, Nevada [Electronic resource] / H. Clinton // The American Presidency Project. – 2015. – May 05. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/310196
  18. Clinton H. Remarks at Martin Luther King, Jr., Plaza in Toledo, Ohio [Electronic resource] / H. Clinton // The American Presidency Project. – 2016. – October 03. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/319578
  19. Clinton H. Remarks at Pitt Community College in Winterville, North Carolina [Electronic resource] / H. Clinton // The American Presidency Project. – 2016. – November 03. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/319838
  20. Clinton H. Remarks at the New School for Social Research in New York City [Electronic resource] / H. Clinton // The American Presidency Project. – 2015. – July 13. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/312771
  21. Clinton H. Remarks in a Campaign «Kickoff» Speech in New York City [Electronic resource] / H. Clinton // The American Presidency Project. – 2015. June 13. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/310187
  22. Investopedia [Electronic resource]. – Mode of access : https://www.investopedia.com
  23. Trump D. Remarks at McGlohon Theatre at Spirit Square in Charlotte, North Carolina [Electronic resource] / D. Trump // The American Presidency Project. – 2016. – October 26. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/319630
  24. Trump D. Remarks at Prescott Valley Event Center in Prescott Valley, Arizona [Electronic resource] / D. Trump // The American Presidency Project. – 2016. – October 04. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/319604 25. Trump D. Remarks at the Pueblo Convention Center in Pueblo, Colorado [Electronic resource] / D. Trump // The American Presidency Project. – 2016. – October 03. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/319602 26. Trump D. Remarks to the 11th Annual Values Voter Summit in Washington, DC Omni Shoreham Hotel, Washington, D.C. [Electronic resource] / D. Trump // The American Presidency Project. – 2016. – September 09. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/319637 27. Trump D. Remarks to the American Legion in Cincinnati, Ohio [Electronic resource] / D. Trump // The American Presidency Project. – 2016. – September 01. – Mode of access : https://www.presidency.ucsb.edu/node/319640


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Заблоцький Ю. В. Синонімія економічної термінології в американському політичному дискурсі (на матеріалі промов кандидатів у президенти США Х. Клінтон та Д. Трампа) / Ю. В. Заблоцький // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. : Філологія. – 2020. – Вип. 22. – С. 157-164.

  Harvard Referencing Style
  Zablotskyi, Y. 2020. Synonymy of economic terms in American political discourse (based on presidential election speeches of H. Clinton and D. Trump) [Synonimiia ekonomichnoi terminolohii v amerykanskomu politychnomu dyskursi (na materiali promov kandydativ u prezydenty SShA Kh. Klinton ta D. Trampa)]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ. 22, s. 157-164.

  Категорія: Випуск 22 | Додав: Marina (08.10.2020)
  Переглядів: 331 | Теги: Термінологія, Synonym, terminology, political discourse, політичний дискурс, term, комунікативна ситуація, термін, синонім, communicative situation | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz