Середа, 29.05.2024, 09:42 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 24 [23]
Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2021. – Вип. 24. – С. 1-183.
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 24
Випуск 25 [38]
Вхід на сайт
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Аскерова Ірина Аліївна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2021. – Вип. 24. – С. 1-183.

  Аскерова Ірина Аліївна
  доцент кафедри іноземної філології та перекладу, кандидат філологічних наук, доцент
  Київський національний торговельно-економічний університет
  [email protected]

  Польські емотиви зі значенням тривоги та неспокою

  DOI 10.34079/2226-3055-2021-14-24-51-59

  [ download pdf ]

  С. 51-59

  Анотація
  Стаття присвячена поглибленій історико-етимологічній та семантико-структурній характеристиці лексики на позначення емоційних станів тривоги, хвилювання, неспокою у польській мові. Розглядаються семантичні, граматичні, лінгвокогнітивні властивості, а також походження та формально-дериваційний і значеннєвий розвиток відповідних лексем. Обидва емотиви – trwoga і niepokój – характеризуються у сучасній польській мові широкою сполучуваністю, на основі якої відтворено образ тривоги та неспокою у свідомості носіїв польської мови. Простеження значеннєвої і формальної еволюції цих назв на тривалому хронологічному відтинку виявило, що аналізовані апелятиви у старопольську добу не означали душевного переживання, а номінували цілком конкретні ситуації – суперечку, конфлікт, сутичку, розруху, незгоду і под. Протягом історичного розвитку польської мови лексеми пол. trwoga, niepokój набули вторинного «емоційного» сенсу, який сьогодні є основним.

  Ключові слова: емотивна лексика, мовна картина світу, концептуалізація, семантика, етимологія, emotional vocabulary, language picture of the world, conceptualization, semantics, etymology

  Бібліографічний список

  Білодід, І. К., Бурячок, А. А. та Гнатюк, Г. М., 1979. Словник української мови, в 11-ти т. Київ : Наукова думка, Т. 10, с. 253.

  Варбот, Ж. Ж., 1998. О погнездовой ориентации при реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда. В : J. Rusek and W. Boryś, ed. Prasłowiańszczyzna i jej rozpad. Warszawa : Energia, s. 223–231.

  Ильин, Е. П., 2001. Эмоции и чувства. Санкт-Петербург : Питер.

  Мельничук, О. С., та ін., 2006. Етимологічний словник української мови, Київ : Наукова думка, т. 5.

  Младенов, С., 1941. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София : Kn-vo Kh. G. Danov.

  Ожегов, С. И., 1990. Словарь русского языка. Москва : Русский язык, 1990.

  Селігей, П. О., 2001. Внутрішня форма назв емоцій в українській мові. Мовознавство, 1, с. 24–33.

  Стоянов, І. А. та Чмир, О. Р., 1988. Болгарсько-український словник. Київ : Наукова думка.

  Фасмер, М., 1973. Этимологический словарь русского языка. Москва : Прогресс, т. 4.

  Черниш, Т. О., 2003. Слов’янська лексика в історико-етимологічному висвітленні : (гніздовий підхід) . Київ.

  Черных, П. Я., 2001. Историко-этимологический словарь современного русского языка, в 2-х т. 4-е изд. Москва : Русский язык, Т. 2.

  Шанский, Н. М. и Боброва, Г. А., 1994. Этимологический словарь русского языка. Москва : Прозерпина.

  Bańko, M., red. 2000. Inny słownik języka polskiego, t. 1–2. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, T. 2.

  Boryś, W., 2005. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków : Wydawnictwo Literackie.

  Brückner, A., 1970. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa : Wiedza Powszechna.

  Karłowicz, J., Kryński, A. i Niedźwiedzki, W., 1904. Słownik języka polskiego. Warszawa : Nakładem prenumenatorów w drukarni E. Lubowskiego i S-ki, T. 3.

  Karłowicz, J., Kryński, A. i Niedźwiedzki, W., 1919. Słownik języka polskiego. Warszawa : Nakładem prenumenatorów w drukarni E. Lubowskiego i S-ki, T. 7.

  Krasiński, A. St., 1885. Słownik synonimów polskich. Kraków : Akademia Umiejętności, T. 1.

  Linde, S. B., 1859. Słownik języka polskiego. Lwów : W drukarni Zakładu Ossolińskich, T. 5.

  Mayenowa, R., Bartmiński, J. i Bąk, St., 1987. Słownik polszczyzny XVI wieku. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, T. 17, s. 506.

  Skorupka, S., 1974. Słownik frazeologiczny języka polskiego. Warszawa : Wiedza Powszechna, T. 1–2.

  Szymczak, M., red. 1979. Słownik języka polskiego, t. 1–3. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, T.2.

  Szymczak, M., red. 1981. Słownik języka polskiego, t. 1–3. Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, T. 3.

  Urbańczyk, S., 1965. Słownik Staropolski. Warszawa : PAN, T. 5.

  Urbańczyk, S., 1981. Słownik Staropolski. Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, T. 8.

  Urbańczyk, S., 1987. Słownik Staropolski. Warszawa : PAN, T.9.

  Wierzbicka, A., 1971. Kocha, lubi, szanuje : medytacje semantyczne. Warszawa : Wiedza Powszechna.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Аскерова І. А. Польські емотиви зі значенням тривоги та неспокою / І. А. Аскерова // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія. – 2021. – Вип. 24. – С. 51-59.

  Harvard Referencing Style
  Askerova, I.A., 2021. Polski emotyvy zi znachenniam tryvohy ta nespokoiu [Polish Emotion Names which Mean Anxiety and Disquiet]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 24, pp.51-59.

  Категорія: Випуск 24 | Додав: Marina (03.07.2021)
  Переглядів: 286 | Теги: Етимологія, концептуалізація, conceptualization, емотивна лексика, семантика, мовна картина світу, emotional vocabulary, semantics, language picture of the world, etymology | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz