Вівторок, 06.06.2023, 13:14 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 26-27 [34]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Атаманчук Вікторія Петрівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2022. – Вип. 26–27. – С. 1–305

  Атаманчук Вікторія Петрівна
  провідний науковий співробітник відділу інформаційно-дидактичного моделювання, доктор філологічних наук, доцент
  Національний центр «Мала академія наук України»
  E-mail: [email protected]
  ORCID: 0000-0002-5211-2480

  Моделювання фікційної свідомості персонажа у п’єсі Мирослава Ірчана «Радій» як засіб відображення драматичного конфлікту

  DOI 10.34079/2226-3055-2022-15-26-27-20-27

  [ download pdf ]

  С. 20-27

  Анотація
  Статтю присвячено дослідженню засобів і способів художнього відображення драматичного конфлікту у контексті художнього конструювання свідомості дійових осіб у п’єсі М. Ірчана «Радій». Проаналізовано специфіку моделювання фікційної свідомості персонажів крізь призму інтерсуб’єктивних взаємодій, що призводять до формування конфліктів, що розгортаються у зовнішній площині; водночас досліджено вплив зовнішніх перетворень на формування світоглядних позицій дійових осіб. Визначено взаємозв’язок фікційної свідомості персонажів та зовнішнього фікційного світу на рівні осягнень дійових осіб та здійснюваних ними змін. Акцентовано увагу на особливостях самоідентифікації дійових осіб та їхньої репрезентації у фікційному просторі драми як рушійних механізмах драматичного конфлікту.

  Ключові слова: персонаж, фікційна свідомість персонажа, моделювання фікційної свідомості персонажа, драма, драматичний конфлікт, драматична дія; personage, personage’s fictional consciousness, modelling of personage’s fictional consciousness, drama, dramatic conflict, dramatic action

  Бібліографічний список

  Атаманчук, В. П., 2020. Моделювання фікційної свідомості персонажа в українській драматургії 20–50-х років ХХ ст. Доктор наук. Дисертація. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  Бовсунівська, Т. В., 2010. Когнітивна жанрологія та поетика: монографія. Київ: ВПЦ «Київський університет».

  Брехт, Б., 1977. Про мистецтво театру: збірник. Київ: Мистецтво.

  Веселовська, Г. І., 2010. Український театральний авангард монографія. [Ін-т проблем сучасного мист-ва . акад. мист-в України]. Київ: Фенікс.

  Власенко, В. та Кравчук, П., 1960. Мирослав Ірчан. Життя і творчість. Київ: Радянський письменник.

  Гребенюк, Т. В., 2016. Когнітивні аспекти репрезентації свідомості в художній оповіді. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету, IX, с. 200–206. Бердянськ: ФО-П Ткачук О. В.

  Ірчан, М., 1958. Вибрані твори: у 2-х т. Київ: Державне видавництво художньої літератури. Т. 1.

  Ковалів, Ю., 2019. На розламах міжвоєнного двадцятиліття. В: Історія української літератури : кінець ХІХ – поч. ХХІ ст.: у 10 т. Київ: ВЦ «Академія». Т. 6.

  Кудрявцев, М., 1997. Драма ідей в українській новітній літературі ХХ ст. Кам’янець-Подільський: Оіюм.

  Ласло-Куцюк, М., 2000. Породження тексту в драматургії. В: Ключ до белетристики. Бухарест: Мустанг, с. 230–245.

  Мельничук-Лучко, Л., 1963. Драматургія Мирослава Ірчана. Київ: Радянський письменник, 1963.

  Новиченко, Л., 1958. Мирослав Ірчан. Літературний портрет. Київ: Державне видавництво художньої літератури.

  Стайн, Дж., 2004. Експресіонізм та епічний театр. В: Дж. Стайн. Сучасна драматургія в теорії та театральній практиці: у 3 кн. Пер. з англ. Львів: Львівський національний університет ім. І. Франка. Кн. 3.

  Стежко, С. О., 2018. Концепція історичного минулого в українській драматургії 1920–1930-х років (С. Черкасенко, Л. Старицька-Черняхівська, І. Микитенко, М. Ірчан). Кандидат наук. Автореферат. Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  Твердохліб, В., 1977. Мирослав Ірчан. Жовтень, 7, с. 110–117.

  Хороб, С., 2009. Драматургія Мирослава Ірчана і Ярослава Галана: жанрово-стильові домінанти 20-30-х років ХХ ст. Прикарпатський вісник НТШ. Слово, 2(6), с. 93–104. Івано-Франківськ.

  Cohn, D., 1978. Transparent Mind. Narrative Modes for Presenting Consciousness in Fiction. Princeton, New Jersey : Princeton University Press.

  Fludernik, M., 2005. Towards a ‘Natural’ Narratology. London; New York : Taylor & Francis e-Library.

  Nunning, A. and Sommer, R., 2008. Diegetic and Mimetic Narrativity: Some Further Steps towards a Transgeneric Narratology of Drama. Theorizing Narrativity. In: John Pier, Jose Angel Garcia Landa ed. Berlin; New York : Walter de Gruyter. Pp. 331–354.

  Palmer, A., 2004. Fictional Minds. Lincoln and London : University of Nebraska Press.


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Атаманчук В. П. Моделювання фікційної свідомості персонажа у п’єсі Мирослава Ірчана «Радій» як засіб відображення драматичного конфлікту / В. П. Атаманчук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія. – 2022. – Вип. 26–27. – С. 20–27.

  Harvard Referencing Style
  Atamanchuk, V. P., 2022. Modeliuvannia fiktsiinoi svidomosti personazha u piesi Myroslava Irchana «Radii» yak zasib vidobrazhennia dramatychnoho konfliktu [Modelling of personage’s fictional consciousness in Myroslav Irchan’s play “Radium” as a means of dramatic conflict representation]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 26–27, pp. 20–27.

  Категорія: Випуск 26-27 | Додав: Marina (31.12.2022)
  Переглядів: 29 | Теги: драма, Drama, фікційна свідомість персонажа, персонаж, modelling of personage’s fictional , dramatic conflict, personage’s fictional consciousness, моделювання фікційної свідомості пе, dramatic action, драматичний конфлікт, драматична дія personage | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz