Вівторок, 06.06.2023, 11:42 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Каталог статей | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна | Каталог статей
Меню сайту
Категорії розділу
Випуск 26-27 [34]
Вхід на сайт
Логін:
Пароль:
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Гальчук Оксана Василівна
  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія. – 2022. – Вип. 26–27. – С. 1–305

  Гальчук Оксана Василівна
  професор кафедри світової літератури, доктор філологічних наук
  Київський університет імені Бориса Грінченка.
  E-mail: [email protected]
  ORCID: 0000-0002-3676-7356

  Образотворчі портрети нації: «свій» і «чужий» Іллі Рєпіна

  DOI 10.34079/2226-3055-2022-15-26-27-46-55

  [ download pdf ]

  С. 46-55

  Анотація
  У статті розглянуто проблему репрезентації колективного портрету нації мовою живопису. Актуальність такого дослідження зумовлена потребою ідентифікації, яка особливо загострюється в умовах війни: розмежування «своїх» і «чужих» є обов’язковою умовою національної самоідентичності і єдності людської спільноти як нації. Об’єктом аналізу обраний живописний доробок Іллі Рєпіна. Метою є визначення типологічних рис колективного портрету нації на основі полотен Рєпіна.
  Визначено, що жанр портрету нації почав формуватися в добу романтизму. Його автори прагнули відтворити події, екстер’єр та інтер’єр з національним маркуванням. Акцент робився на них як на «типових», «характерних» для певного народу чи країни. Як живописні портрети української нації Рєпіна розглядаємо картини «Запорожці пишуть листа турецькому султану» і «Гопак». Спільними для них є ідеалізоване в романтичному дусі минуле. Відтворюються події і явища, які асоціюються з поняттями «героїчне» і «духовне». Зображені персонажі – це архетипи, але наділені індивідуальними рисами, які утворюють мозаїчний національний портрет. «Запорожці пишуть листа турецькому султану» порівнюємо з портретом Франції на картині Е. Делакруа «Свобода на барикадах». Спільними для обох картин є концепт свободи, яку треба виборювати. При цьому Рєпін доповнює уявлення про свободу типовою для українського характеру рисою. Мова йде про сміх як вияв внутрішньої свободи. Відтак художник пропонує своєрідну формулу, за якою здатні вибороти свободу тільки ті, хто вільні внутрішньо. Натомість національний портрет «чужого» в Рєпіна репрезентований у картинах «Бурлаки на Волзі» і «Хресний хід у Курській губернії». Їхні сучасні сюжети інтерпретовані в реалістичному ключі. У центрі зображені події чи явища, що асоціюються з боротьбою за виживання, мовчазною покорою, зовнішнім і внутрішнім рабством. Персонажі підкреслено неестетичні, зливаються в «безликий» портрет охлосу. Таким чином, живописні портрети України і росії в доробку Рєпіна прямо протилежні за своїми ідейно-змістовим і стилістичним наповненням. Для художника колективний портрет українців – це також спроба заявити про власну ідентичність в умовах нав’язуваного імперією комплексу меншовартості.

  Ключові слова: Ілля Рєпін; концепт «свобода»; образотворчий колективний портрет нації; автоімідж; гетероімідж; авторська інтерпретація; Ilya Repin; the concept of "freedom"; pictorial collective portrait of the nation; self-image; hetero-image; author's interpretation.

  Бібліографічний список

  Будний, В., 2007. Розгадка чарів Цірцеї: національні образи та стереотипи в освітленні літературної етноімагології. Слово і час, 3, с. 52–63.

  Вовк, О., 2012. Релігійно-духовні пошуки І. Ю. Рєпіна у дзеркалі сучасної біографістики. Харків : «Видавництво САГА».

  Гаухман, М., 2016. Живописний націоналізм Іллі Рєпіна. Україна модерна. Міжнародний інтелектуальний часопис [онлайн]. Доступно: <https://uamoderna.com/blogy/mikhailo-gaukhman/zhivopisnij-naczionalizm-illi-repina-1> (Дата звернення 14 листопада 2022).

  Ковалевська, О., 2022. Ілля Рєпін: «Мазепу я не малюватиму». Історична правда. [онлайн]. 22 Березеня 2022. Доступно: <www.istpravda.com.ua/articles/2022/03/22/161094/> (Дата звернення 10 жовтня 2022).

  Козловець, М., 2011. Національна ідентичність як соціокультурний феномен. Вісник Житомирського державного університету, 60, с. 3–11.

  Лірсен, Дж., 2011. Імагологія: історія і метод. Літературна компаративістика, IV. [Імагологічний аспект сучасної компаративістики: стратегії та парадигми]. Частина ІІ. Київ : Видавничий дім «Стилос», с. 362–376.

  Побожій, С., 2011. Психологічні особливості творчості І. Рєпіна. Світогляд – Філософія – Релігія : Зб. наук. праць. [онлайн] 2(2). Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ». Доступно: <http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/39554/29-Pobozhii.pdf?sequence=1>

  Пронкевич, О., 2015. Пейзаж і національна ідентичність в іспанській літературі доби модернізму. Магістеріум, 61, с. 106–111.

  Славутич, Я., 1991. Місцями запорозькими: нариси та спогади. Львів : Меморіал.

  Терес, Н. та Кравчук, М., 2014. Українські мотиви у творчості Іллі Рєпіна. Етнічна історія народів Європи, [онлайн] 42, с. 100–110. Доступно: <http://ethnic.history.univ.kiev.ua/data/2014/42/articles/14.pdf> (Дата звернення 05 грудня 2022).

  Турчак, Л., 2021. Творчість Іллі Рєпіна у контексті української та світової художньої культури. Питання культурології, [онлайн] 38. Доступно : <http://issues-culture-knukim.pp.ua/article/view/245945> (Дата звернення 01 грудня 2022).

  Шмагало, Р., 2017. Ілля Рєпін і українська мистецька освіта. Вісник Львівської національної академії мистецтв [онлайн], 34, с. 5–18. Доступно: <https://lnam.edu.ua/files/Academy/nauka/visnyk/pdf_visnyk/34/5-18_Shmahalo.pdf> (Дата звернення 28 листопада 2022).


  Цитування

  ДСТУ ГОСТ 7.1-2006
  Гальчук О. В. Образотворчі портрети нації: «свій» і «чужий» Іллі Рєпіна / О. В. Гальчук // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Філологія. – 2022. – Вип. 26–27. – С. 46–55.

  Harvard Referencing Style
  Halchuk, O. V., 2022. Obrazotvorchi portrety natsii: «svii» i «chuzhyi» Illi Riepina [Pictorial portraits of the nation: Ilya Repin’s «Own» and «Others»]. Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ, 26–27, pp. 46–55.

  Категорія: Випуск 26-27 | Додав: Marina (31.12.2022)
  Переглядів: 32 | Теги: Ілля Рєпін концепт «свобода» образо | Рейтинг: 0.0/0
  Всього коментарів: 0

  Copyright МДУ © 2023

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz