Неділя, 25.02.2018, 12:59 | RSS
Головна
Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Bulletin of Mariupol State University
Головна
Меню сайту
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  У 2008 році засновано «Вісник Маірупольського державного університету».

  Маріупольський державний університет – IV рівень акредитації, сертифікат №057240 від 11.03.2010.

  Головним редактором збірника є ректор МДУ, член-кореспондент НАПН України, доктор політичних наук, професор Костянтин Васильович Балабанов.

  Укладачами збірника «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» ставилося за мету охоплення широкого кола проблемних питань сучасної філологічної думки, серед яких: жанрові типології літературних творів, мова та стиль літературного твору, особливості образного слова у творі, проблеми порівняльного літературознавства, методологія герменевтичних досліджень; особливості семантичних виражень мовних одиниць, вивчення специфіки ареальної лексики, проблемні питання словотвірної дериватології, теоретичні проблеми морфології, функціонально-синтаксичні вияви мовних одиниць; різні аспекти дослідження фольклорних мотивів та образів, фольклорних сюжетів та символів тощо.

  Постановою президії Атестаційної колегії МОНУ від 08.07.2009 р. № 1-05/3 видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» (ISSN 2226-3055) внесено до Переліку наукових фахових видань України з філологічних наук.

  Збірник включений до міжнародних наукометричних баз даних.

  Видається «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» змішаними мовами (українською, російською, англійською, новогрецькою, польською, італійською, німецькою).

  Періодичність видання: 2 рази на рік.

  Copyright МДУ © 2018

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна its.me.marina@gmail.com

  uCoz