П`ятниця, 21.06.2024, 04:54 | RSS | Вітаю Вас Гість
Головна | Реєстрація | Вхід

EN

Вісник Маріупольського державного університету
Серія: Філологія
Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu.
Serìâ: Fìlologìâ
Головна
Меню сайту
Вхід на сайт
ПОСИЛАННЯ
 • Сайт Маріупольського державного університету
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія та політологія
 • Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія
 • Пошук


  Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія
  Vìsnik Marìupolʹsʹkogo deržavnogo unìversitetu. Serìâ: Fìlologìâ
  Bulletin of Mariupol State University. Series: Philology
  ISSN 2226 - 3055 (Print) ISSN 2415-3168(Online)


  Згідно з рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України від 29.06.2021 № 735 наукове видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» включене до Переліку наукових фахових видань України у категорію «Б» у галузі знань 035 Філологія.

  Кожній статті присвоюється цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI, Digital Object Identifier)

  Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого ЗМІ


  У 2008 році засновано «Вісник Маірупольського державного університету».

  Маріупольський державний університет – IV рівень акредитації, сертифікат №057240 від 11.03.2010.

  Головним редактором збірника є декан факультету іноземних мов МДУ, доктор філологічних наук, професор Павленко Олена Георгіївна.

  Укладачами збірника «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» ставилося за мету охоплення широкого кола проблемних питань сучасної філологічної думки, серед яких: жанрові типології літературних творів, мова та стиль літературного твору, особливості образного слова у творі, проблеми порівняльного літературознавства, методологія герменевтичних досліджень; особливості семантичних виражень мовних одиниць, вивчення специфіки ареальної лексики, проблемні питання словотвірної дериватології, теоретичні проблеми морфології, функціонально-синтаксичні вияви мовних одиниць; різні аспекти дослідження фольклорних мотивів та образів, фольклорних сюжетів та символів тощо.


  Збірник включений до міжнародних наукометричних баз даних.

  Видається «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія» змішаними мовами (українською, російською, англійською, новогрецькою, польською, італійською, німецькою).

  Періодичність видання: 2 рази на рік (червень, грудень).

  Набір статей до друку у червні відбувається до 30 квітня.
  Набір статей до друку у грудні відбувається до 31 жовтня.

  Друковані примірники надсилаються протягом 3 місяців після оприлюднення електронної версії видання.

  Матеріали, які були надіслані автором у терміни після 30 квітня і 31 жовтня, приймаються до розгляду з метою публікації у наступному випуску, якщо автор не повідомить про своє бажання зняти матеріали з розгляду.

  Copyright МДУ © 2024

  Веб-дизайн, технічна підтримка та адміністрування: Белла Марина Віталіївна [email protected]

  uCoz